Wytyczne

Zespół zmęczenia u pacjentów onkologicznych – wytyczne ESMO

dr n. med. Maryna Rubach

Oddział Chemioterapii Dziennej, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy

Adres do korespondencji:

dr n. med. Maryna Rubach

Oddział Chemioterapii Dziennej,

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy

ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa

 • Definicja, częstość występowania i etiologia zespołu zmęczenia u chorych na nowotwory
 • Szczegółowe omówienie wytycznych European Society for Medical Oncology (ESMO) dotyczących diagnozowania i leczenia zespołu zmęczenia związanego z chorobami nowotworowymi – Cancer-related fatigue: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis and treatment

Choroby nowotworowe i ich leczenie wiążą się bardzo często z występowaniem różnych objawów niepożądanych. Do najważniejszych z nich należą:

 • powikłania hematologiczne
 • nudności i wymioty
 • stany zapalne błony śluzowej przewodu pokarmowego
 • biegunki
 • uszkodzenia serca
 • powikłania zakrzepowe
 • odczyny po wynaczynieniu leków onkologicznych
 • uszkodzenia nerek i pęcherza moczowego
 • uszkodzenia płuc
 • zaburzenia neurologiczne
 • uszkodzenie gonad
 • objawy skórne
 • wypadanie włosów
 • zespół zmęczenia.

Zespół zmęczenia w przebiegu choroby nowotworowej obejmuje bardzo uciążliwe i ograniczające prawidłowe funkcjonowanie dolegliwości zarówno w trakcie leczenia przeciwnowotworowego, jak i po jego zakończeniu. Zwykle objawy somatyczne zespołu zmęczenia są rozpoznawane i leczone, ale objawy subiektywne, takie jak osłabienie czy uczucie zmęczenia, często są bagatelizowane zarówno przez chorego, jak i personel medyczny. Dlatego bardzo ważne są: przeprowadzenie dokładnego wywiadu, ocena stanu zmęczenia oraz poszukiwanie czynników, które dodatkowo mogą mieć wpływ na nasilenie powyższych dolegliwości, a także ich stałe monitorowanie1,2.

Definicja zespołu zmęczenia i częstość występowania

Zespołem zmęczenia związanym z chorobą nowotworową określa się utrzymujące się uczucie zmęczenia lub wyczerpania związane z chorobą i/lub leczeniem przeciwnowotworowym, którego nasilenie jest nieproporcjonalne do obecnej aktywności i które wpływa negatywnie na codzienne funkcjonowanie oraz znacznie pogarsza jakość życia chorego1.

Uczucie zmęczenia obejmuje objawy subiektywne i obiektywne, które wpływają na stan fizyczny (osłabienie), psychiczny (depresja, brak motywacji do działania) i psychospołeczny (brak motywacji do utrzymywania kontaktów społecznych i zawodowych).

Zespół ten – w odróżnieniu od fizjologicznego zmęczenia – nie ustępuje po odpoczynku ani śnie.

W 1998 r. określenie „zmęczenie” znalazło się w International Classification of Disease 10 (ICD-10), natomiast w 2000 r. National Comprehensive Cancer Network (NCCN) opracowała pierwsze zalecenia postępowania w zespole zmęczenia, a w 2020 r. European Society for Medical Oncology (ESMO) również wydało praktyczne rekomendacje dotyczące diagnozowania i leczenia zespołu zmęczenia związanego z chorobami nowotworowymi (Cancer-related fatigue: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis and treatment)1,2.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Definicja zespołu zmęczenia i częstość występowania

Zespołem zmęczenia związanym z chorobą nowotworową określa się utrzymujące się uczucie zmęczenia lub wyczerpania związane z chorobą i/lub leczeniem przeciwnowotworowym, którego [...]

Etiologia zespołu zmęczenia

Patomechanizm powstawania objawów zmęczenia u chorych onkologicznych nie jest do końca poznany. Prawdopodobnie mechanizm jest bardzo złożony i składa się na [...]

Postępowanie diagnostyczne i ocena czynników ryzyka występowania zespołu zmęczenia

Bardzo ważne są ustalenie właściwego rozpoznania i identyfikacja czynników ryzyka zespołu zmęczenia (jeśli to oczywiście możliwe). Dlatego należy zebrać dokładny wywiad [...]

Leczenie

W wielu badaniach klinicznych i metaanalizach wykazano, że wysiłek fizyczny u chorych na nowotwory w trakcie leczenia znacząco zmniejsza objawy zmęczenia, [...]

Zespół zmęczenia u chorych w starszym wieku

Zmęczenie ma wyraźny negatywny wpływ na jakość życia i powoduje ograniczenie aktywności w życiu codziennym, również u osób po 65 r.ż. [...]
Do góry