Pacjent w trakcie leczenia onkologicznego

Nadciśnienie tętnicze u pacjentów onkologicznych

dr n. med. Aneta I. Gziut

Klinika Kardiologii Inwazyjnej, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa

Adres do korespondencji:

dr n. med. Aneta I. Gziut

Klinika Kardiologii Inwazyjnej,

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa

e-mail: anetagziut@poczta.onet.pl

  • Nadciśnienie tętnicze jako jedno z najczęściej występujących powikłań terapii onkologicznej
  • Prawidłowo i szybko zdiagnozowane oraz odpowiednio leczone nadciśnienie tętnicze nie wpływa na konieczność przerwania leczenia onkologicznego
  • Intensywne leczenie hipotensyjne nie zmniejsza skuteczności terapii onkologicznej, natomiast zapobiega potencjalnym dalszym powikłaniom narządowym wtórnym do nadciśnienia

W ostatniej dekadzie dzięki postępowi leczenia onkologicznego istotnie wydłużyło się przeżycie pacjentów onkologicznych. Niestety agresywne metody terapii, dzięki którym osiągnięto te rezultaty, mogą też wpływać niekorzystnie na funkcję innych narządów. Jednym z poważniejszych potencjalnych działań niepożądanych leczenia onkologicznego jest kardiotoksyczność. W konsekwencji ryzyko schorzeń układu krążenia i zgonu w populacji chorych na raka jest większe niż w populacji ogólnej. Należy podkreślić, że obecnie ryzyko zgonu sercowego jest większe niż ryzyko nawrotu nowotworu1. Uważa się, że chemioterapia jest tak istotnym czynnikiem ryzyka wystąpienia schorzeń układu krążenia, że pacjenci onkologiczni wymagają takiego nadzoru kardiologicznego jak osoby obciążone klasycznymi czynnikami ryzyka chorób sercowo-naczyniowych2.

Jednym z najczęstszych problemów dotyczących układu krążenia, z którymi spotyka się onkolog w trakcie terapii, jest nadciśnienie tętnicze3, schorzenie to dotyczy bowiem 29% całej populacji i aż 37% chorych onkologicznych3-5. Rozpoznanie nadciśnienia tętniczego i postępowanie terapeutyczne zostały określone w wytycznych European Society of Cardiology (ESC) (tab. 1-3)6.

Należy podkreślić, że nadciśnienie tętnicze może występować już przed zachorowaniem na nowotwór, w przebiegu procesu nowotworowego (objaw choroby), podczas terapii onkologicznej jako jej działanie niepożądane, a także u ozdrowieńców – pacjentów, którzy są w okresie całkowitej remisji. Ponadto może być objawem pozytywnej odpowiedzi na prowadzone leczenie (zwłaszcza sunitynibem)7,8. Współistniejące nadciśnienie tętnicze dodatkowo zwiększa ryzyko wystąpienia powikłań sercowo-naczyniowych (niewydolność serca, nerek, udar mózgu) wynikających z kardiotoksyczności leków onkologicznych. W zależności od grupy leków przeciwnowotworowych ryzyko rozwoju nadciśnienia tętniczego wynosi aż do 80%4. Mimo że jednoznacznie nie wykazano czynników predysponujących do rozwoju nadciśnienia tętniczego podczas leczenia onkologicznego, to u pacjentów >65 roku życia, u których stosuje się więcej niż jeden lek onkologiczny, stwierdza się nikotynizm, dyslipidemię, BMI >25 kg/m2, obserwuje się większe prawdopodobieństwo wystąpienia tego powikłania lub pogorszenia dotychczasowej kontroli ciśnienia4.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Leki stosowane w onkologii mogące powodować wzrost ciśnienia tętniczego

W terapii onkologicznej wyróżnia się grupy leków, które mogą powodować wzrost ciśnienia tętniczego:

Leczenie hipotensyjne chorych na raka

Leczenie hipotensyjne pacjentów onkologicznych nie różni się istotnie w zależności od tego, czy rozpoznanie i leczenie nadciśnienia tętniczego poprzedzało diagnozę nowotworu, [...]

Podsumowanie

Mimo że nadciśnienie tętnicze u chorych poddawanych terapii onkologicznej występuje często, bardzo rzadko istnieje konieczność przerwania leczenia onkologicznego z jego przyczyny. [...]

Do góry