Aktualności naukowe

NAJNOWSZE BADANIA
Wybrane doniesienia z kongresu European Society for Medical Oncology (ESMO) 2021
Badanie KEYNOTE-716: Pembrolizumab w porównaniu z placebo u pacjentów z czerniakiem wysokiego ryzyka w stadium II po całkowitej resekcji

lek. Bartosz Spławski

Klinika Nowotworów Głowy i Szyi, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Aktualnym standardem opieki nad chorymi po resekcji czerniaka II stopnia wysokiego ryzyka jest obserwacja. W badaniu 3 fazy z podwójnie ślepą próbą KEYNOTE-716 oceniono zastosowanie pembrolizumabu (pembro) w porównaniu z placebo u pacjentów z wyciętym czerniakiem w stadium IIB lub IIC wg American Joint Committee on Cancer (AJCC). Przedstawiono wyniki pierwszej analizy okresowej przeżycia bez nawrotów (RFS – recurrence free survival).

Kwalifikujący się pacjenci w wieku ≥12 lat po całkowitej resekcji czerniaka skóry w stadium IIB lub IIC z ujemnym wynikiem biopsji węzła wartowniczego zostali losowo przydzieleni w stosunku 1:1 do grupy pembro 200 mg (2 mg/kg u dzieci) lub placebo...

Do góry