Aktualności naukowe

NAJNOWSZE BADANIA
Wybrane doniesienia z kongresu European Society for Medical Oncology (ESMO) 2021
Badanie EORTC-1508: Bewacyzumab w porównaniu z atezolizumabem i bewacyzumabem z kwasem acetylosalicylowym lub placebo w nawrotowym opornym na platynę gruczolakoraku jajnika, jajowodu lub otrzewnej

lek. Bartosz Spławski

Klinika Nowotworów Głowy i Szyi, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Sama terapia anty-PD-1/L1 wykazuje ograniczoną aktywność w raku jajnika. Postawiono hipotezę, że blokada czynnika wzrostu śródbłonka (VEGR – vascular endothelial growth factor) i prostaglandyny E2 (PGE2) może odwrócić barierę śródbłonkową, umożliwiając infiltrację komórek T, a następnie ich aktywację przez blokadę PD-L1. Jest to pierwsze badanie łączące przeciwciało anty-PD-L1 – atezolizumab (ATE) z bewacyzumabem (BEV) i nieodwracalnym inhibitorem COX1/2 – kwasem acetylosalicylowym (ASA).

Pacjentki z rakiem jajnika opornym na platynę (PROC – platinum-resistant ovarian cancer) zostały losowo przydzielone do jednej z grup terapeutycznych: 1) BEV (15 mg/kg co 3 tygodnie), 2) ATE (1200 mg co 3 tygodnie) + placebo (P), 3) ATE (1200 mg c...

Do góry