Komunikacja lekarz–pacjent

Komunikacja terapeutyczna lekarza z pacjentem w różnych okresach życia

dr hab. n. o zdr. Ewa Humeniuk

Katedra i Zakład Psychologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Adres do korespondencji:

dr hab. n o zdr. Ewa Humeniuk

Katedra i Zakład Psychologii,

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

ul. Chodźki 7, 20-093 Lublin

e-mail: ewa.humeniuk@umlub.pl

  • Postawa terapeutyczna jako narzędzie pozwalające wypracować partnerski model interakcji między lekarzem a pacjentem
  • Cechy komunikacji terapeutycznej, potrzebne kompetencje, techniki terapeutyczne i szczególne zasady komunikacji z dzieckiem, nastolatkiem i starszą osobą

W procesie opieki nad chorym poza wieloma działaniami medyczno-instrumentalnymi coraz częściej doceniana i świadomie wykorzystywana jest komunikacja o charakterze terapeutycznym, inaczej nazywana komunikacją wyrażającą troskę lub opieką skoncentrowaną na relacji. Jak wskazują wyniki badań naukowych, ma ona ogromne znaczenie. Łagodzi napięcia i negatywne emocje wywołane chorobą, mobilizuje siły obronne i możliwości tkwiące w człowieku oraz modyfikuje i wspomaga skuteczność innych form pomocy. Ponadto stopień zadowolenia pacjenta ze świadczonych usług uzależniony jest w dużym stopniu od jakości relacji interpersonalnej z personelem i od poziomu komunikacji. Komunikacja terapeutyczna lekarza z pacjentem stanowi więc istotny punkt procesu leczenia, pozwalając zachować właściwe proporcje między działaniami instrumentalnymi, administracyjnymi i samą opieką nad chorym. Czym więc powinna się charakteryzować?

Cechy komunikacji terapeutycznej

Komunikacja terapeutyczna wymaga pewnych umiejętności i predyspozycji. Jedną z nich jest umiejętność stworzenia atmosfery bezpieczeństwa i zaufania.

Sprzyjająca atmosfera

Warunki, w jakich przebiega komunikacja, powinny być intymne, bez obecności innych osób, w poczuciu bezpieczeństwa i komfortu. Trzeba wyznaczyć i zarezerwować sobie odpowiednio dużo czasu, aby pacjent nie miał wrażenia pośpiechu ani zniecierpliwienia. Duże znaczenie dla tworzenia atmosfery mają komunikaty niewerbalne używane przez lekarza. W tabeli 1 przedstawiono tzw. komunikaty ciepłe, sprzyjające tworzeniu korzystnej atmosfery, i komunikaty zimne, które znacząco to utrudniają.

Właściwa atmosfera wzmacnia zaufanie pacjenta, dzięki czemu jest mu łatwiej nawiązać kontakt z lekarzem oraz otworzyć się i ujawnić swoje myśli, potrzeby, emocje i oczekiwania.

Nawiązanie kontaktu

Kontakt rozpoczyna się w chwili pierwszego zetknięcia z pacjentem. Jest to moment, w którym lekarz powinien zadbać o to, by zrobić dobre pierwsze wrażenie. Warto więc, by rozpoczął od przywitania się i przedstawienia pacjentowi. Korzystnie jest, by był wówczas pewny siebie, uśmiechnięty i przyjazny oraz wyglądał profesjonalnie i kompetentnie. Powinien też zwróć uwagę na wygląd pacjenta, jego postawę ciała (sposób siedzenia, stania, poruszania się), gesty, mimikę, sposób mówienia, ton głosu, sposób podania dłoni.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Kompetencje potrzebne w komunikacji terapeutycznej

Aby lekarz mógł nawiązać komunikację terapeutyczną z pacjentem, powinien dysponować zasobem informacji dotyczących prawidłowości przebiegu procesu komunikowania, czynników zakłócających, mieć wiedzę [...]

Techniki terapeutyczne

Omówione wcześniej kompetencje i cechy postawy terapeutycznej umożliwiają poznanie problemów, potrzeb i emocji pacjenta. Kolejnym etapem jest ustalenie technik terapeutycznych niezbędnych [...]

Komunikacja terapeutyczna z dzieckiem

Jednymi z najbardziej wymagających pacjentów są dzieci. Komunikacja terapeutyczna wymaga uwzględnienia takich cech dziecka jak:

Komunikacja terapeutyczna z nastolatkiem

Dobra komunikacja z nastolatkiem może być dużym wyzwaniem. Charakterystyczne w tym wieku są bowiem zamknięcie w sobie i buntownicza postawa, przy [...]

Komunikacja terapeutyczna z osobą starszą

Kolejną grupą wiekową, w której mogą pojawić się problemy komunikacyjne, są osoby w podeszłym wieku. Problemy te wynikają z następujących cech [...]

Podsumowanie

Stosowanie w praktyce zasad postawy terapeutycznej pozwala wypracować partnerski model interakcji między lekarzem a pacjentem. Jest to model zorientowany na pacjenta [...]

Do góry