Aktualności naukowe

NAJNOWSZE BADANIA
Kabozantynib w skojarzeniu z atezolizumabem u pacjentów z opornym na kastrację rakiem prostaty z przerzutami

lek. Bartosz Spławski

Klinika Nowotworów Głowy i Szyi, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Pacjenci z opornym na kastrację rakiem prostaty z przerzutami mają niewiele opcji leczenia po terapii hormonalnej (np. abirateronem lub enzalutamidem). Celem badania była ocena zastosowania kabozantynibu, inhibitora kinazy tyrozynowej o właściwościach immunomodulujących, w połączeniu z atezolizumabem, inhibitorem PD-L1, w przerzutowym raku prostaty opornym na kastrację.

Do badania kwalifikowali się pacjenci w wieku co najmniej 18 lat z rakiem gruczołu krokowego z przerzutami opornym na kastrację z radiograficzną progresją choroby po leczeniu enzalutamidem lub abirateronem, lub obydwoma tymi lekami, z mierzalną ch...

Do góry