Aktualności naukowe

NAJNOWSZE BADANIA
Wyniki badania III fazy KEYNOTE-412: pembrolizumab z chemioradioterapią vs placebo z chemioradioterapią w przypadku lokalnie zaawansowanego raka płaskonabłonkowego głowy i szyi (HNSCC)

lek. Bartosz Spławski

Klinika Nowotworów Głowy i Szyi, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Pembrolizumab jest zarejestrowany i dopuszczony do stosowania w monoterapii lub w skojarzeniu z chemioterapią w przypadku nawrotowych/przerzutowych raków płaskonabłonkowych głowy i szyi (R/M HNSCC – recurrent/metastatic head and neck squamous cell carcinoma). W prezentowanym randomizowanym, podwójnie zaślepionym badaniu III fazy KEYNOTE-412 oceniano skuteczność i bezpieczeństwo zastosowania pembrolizumabu z chemioradioterapią (CRT – chemoradiation therapy) w porównaniu z placebo + CRT u pacjentów z lokalnie zaawansowanymi rakami płaskonabłonkowymi głowy i szyi (LA-HNSCC – locally advanced head and neck squamous cell carcinoma).

Pacjenci z nowo zdiagnozowanymi, potwierdzonymi histopatologicznie, wcześniej nieleczonymi lokalnie zaawansowanymi rakami krtani/gardła dolnego/jamy ustnej/ustnej części gardła p16-ujemnymi (cecha T3-T4 i N0-N3 lub N2a-3 i T1-T4) oraz z p16-dodatn...

Do góry