Pytania do specjalisty

Gorączka

Dr n. med. Lidia Ziółkowska

Klinika Kardiologii, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

Pediatr Dypl. 2012;16(1):78

1. Czy przy infekcjach gorączkowych u 2-letniego dziecka z hipoplazją lewego serca (po 2 operacjach) należy podać antybiotyki, czy wyczekiwać (przy klinicznych objawach zakażenia wirusowego)?

Jeśli dziecko z wadą serca w postaci hipoplazji lewego serca, po dwóch etapach leczenia operacyjnego, gorączkuje i ma stwierdzane w badaniu przedmiotowym objawy zakażenia wirusowego, należy je leczyć tak jak każdego chorego z zakażeniem wirusowym górnych dróg oddechowych. Nie jest celowe leczenie zakażenia wirusowego antybiotykiem. Należy u takiego dziecka przeprowadzić badanie kontrolne po leczeniu, ocenić jego stan kliniczny oraz ocenić, czy objawy zakażenia ustąpiły.

2. Proszę o podanie obowiązującego schematu podawania antybiotyków w profilaktyce infekcyjnego zapalenia wsierdzia.

Profilaktykę antybiotykową infekcyjnego zapalenia wsierdzia należy zastosować u dzieci należących do grupy największego ryzyka jego rozwoju przed spodziewanym wystąpieniem bakteriemii, czyli przed zabiegiem diagnostycznym lub terapeutycznym, który ją wywołuje. W ramach profilaktyki antybiotykowej zalecana jest amoksycylina lub ampicylina w dawce jednorazowej 50 mg/kg masy ciała doustnie godzinę przed zabiegiem lub dożylnie 30 minut przed zabiegiem. W przypadku uczulenia na penicylinę lub ampicylinę zalecane jest stosowanie klindamycyny w dawce 20 mg/kg masy ciała doustnie lub dożylnie. Zgodnie z aktualnymi zaleceniami Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego z 2009 r. profilaktyka antybiotykowa jest zalecana tylko u pacjentów z grupy największego ryzyka IZW przed zabiegami stomatologicznymi dużego ryzyka rozwoju infekcyjnego zapalenia wsierdzia, co zostało dokładnie przedstawione w artykule pt. Gorączka (Pediatria po Dyplomie, wydanie specjalne, wrzesień 2011).

3. Na jakim etapie omawiany w prezentacji chory powinien trafić na oddział kardiologii? Chorował od kwietnia a hospitalizowany został pod koniec czerwca.

Przedstawiany pacjent od początku czerwca ponownie zaczął gorączkować (38-39ºC), był leczony kolejnymi czterema antybiotykami (Augmentin ES, Cedax, Rovamycine, Klacid). W wykonanym badaniu radiologicznym klatki piersiowej nie stwierdzono zmian miąższowych w płucach. W wywiadzie od początku kwietnia nawracające stany gorączkowe leczono dwoma antybiotykami. Dnia 26.06.2010 r. pacjent zgłosił się do szpitala z powodu gorączki 38-39ºC trwającej nieprzerwanie od 4 tygodni, niereagującej na antybiotyki, a od tygodnia niereagującej na leki przeciwgorączkowe. Ten pacjent powinien być zdecydowanie skierowany do szpitala i przyjęty na oddział kardiologii na początku czerwca (gdy ponownie zaczął gorączkować), a nie ponownie leczony czterema kolejnymi antybiotykami.

4. Dlaczego u pacjenta z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia wydłużono terapię, po 4 tygodniach leczenia ceftriaksonem i wankomycyną, o cefuroksym, który ma węższy zakres niż ceftriakson? Zalecenia przewidują 4-tygodniowe leczenie.

Decyzja ta została podjęta po konsultacji z mikrobiologiem. Z uwagi na wcześniejszą antybiotykoterapię, wrażliwość wyhodowanej bakterii oraz brak możliwości wydłużenia terapii dożylnej (problemy z założeniem dojścia dożylnego) konsultujący mikrobiolog zalecił 2-tygodniową kontynuację antybiotykoterapii doustnej zgodnie z antybiogramem.

Do góry