Ostry dyżur pediatryczny

Rada naukowa działu: Dr n. med. Małgorzata Wielopolska (przewodnicząca) ZPZOZ, Otwock, Dr hab. n. med. Anna Klukowska Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii WUM, Dr hab. n. med. Artur Mazur Kliniczny Oddział Pediatrii z Pododdziałem Neurologii Dziecięcej, Szpital Wojewódzki Nr 2, Rzeszów, Dr hab. n. med. Ewa Toporowska-Kowalska Klinika Alergologii, Gastroenterologii i Żywienia Dzieci UM w Łodzi

Niespokojne niemowlę w izbie przyjęć

Katarzyna Jakubek-Kipa,2 Agnieszka Kamela,2 Artur Mazur1,2

1Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego

2Kliniczny Oddział Pediatrii, Neurologii, Endokrynologii i Gastrologii Dziecięcej Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Królowej Jadwigi w Rzeszowie

Adres do korespondencji:

Kliniczny Oddział Pediatrii, Neurologii, Endokrynologii i Gastrologii Dziecięcej Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Królowej Jadwigi

ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów

e-mail: drmazur@poczta.onet.pl

Pediatr Dypl. 2013;17(3):46-52

Słowa kluczowe

niespokojne niemowlę, kolka niemowlęca, ząbkowanie

Opis przypadku

Do izby przyjęć zgłosili się rodzice z 2,5-miesięczną dziewczynką z powodu obserwowanego od 3 dni niepokoju i zwiększonej płaczliwości dziecka. Rodzice zgłaszali także pogorszenie snu i utratę łaknienia u dziecka. Dane z wywiadu okołoporodowego: dziewczynka z ciąży pierwszej, niepowikłanej, urodzona o czasie drogą cięcia cesarskiego (wskazanie – brak postępu porodu) z masą urodzeniową 3240 g, oceniona na 10 pkt w skali Apgar. Dotychczas zdrowa, przebieg okresu adaptacyjnego i rozwój były prawidłowe. Karmiona piersią, z prawidłowym przyrostem masy ciała.

W badaniu przedmiotowym dziecko przytomne, żywotne, stan ogólny dobry, parametry życiowe w normie. Ciepłota ciała prawidłowa, bez objawów zakażenia. Ciemię przednie 1x1 cm, prawidłowo napięte. Skóra różowa, bez patologicznych wykwitów. Błony śluzowe jamy ustnej wilgotne, czyste, dziąsła nierozpulchnione. Osłuchowo nad polami płucnymi stwierdzono symetryczny, prawidłowy szmer pęcherzykowy, akcja serca miarowa, ok. 120 uderzeń/min, tony serca głośne, czyste. Brzuch miękki, niebolesny, bez oporów patologicznych, perystaltyka zachowana. Na lewej stopie stwierdzono nasilony obrzęk i sinicę małego palca. Palec okręcony był włosem, który przerwał ciągłość tkanek i doprowadził do ich niedokrwienia. Objaw ten uznano za przyczynę niepokoju u dziecka.

Dziecko skierowano na oddział chirurgii dziecięcej w celu dalszego leczenia. Zmiany niedokrwienne i martwicze w tkankach były na tyle zaawansowane, że konieczna była amputacja małego palca u stopy.

Wprowadzenie

Jednym z częstszych wyzwań, przed którymi stają lekarze pediatrzy w swojej codziennej praktyce, są przypadki dzieci, zwykle niemowląt, z którymi rodzice zgłaszają się z powodu nieswoistych objawów, takich jak: niepokój, rozdrażnienie, nieukojony płacz czy też utrata łaknienia. Niemowlęta płaczą z różnych powodów, w tym potrzeby zwrócenia na siebie uwagi, głodu, dyskomfortu lub bólu. Gdy jednak natężenie i czas trwania płaczu są postrzegane jako nadmierne lub bez dostrzegalnych powodów, mogą być przyczyną troski i niepokoju rodziców oraz zwrócenia się o pomoc lekarską.

W ciągu pierwszych 4 miesięcy życia niemowlęcia niepokój i nadmierny płacz jest jednym z najczęstszych problemów zgłaszanych przez matki. W badaniach przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii częstość występowania nadmiernego płaczu u dzieci w pierwszy...

Jednym z wyzwań dla każdego lekarza pracującego w przychodni czy w izbie przyjęć jest rozróżnienie i właściwe wyselekcjonowanie chorych dzieci, których jedynym objawem jest płacz lub rozdrażnienie. Objawy te mogą bowiem wynikać z różnorodnych zabu...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Wywiad

Podstawą diagnostyki jest dobrze zebrany wywiad lekarski, który często umożliwia ustalenie wstępnego rozpoznania.

Badanie przedmiotowe

Dziecko badamy całkowicie rozebrane. Nie ulegajmy rodzicom obawiającym się, że pociecha zmarznie, można bowiem przeoczyć szereg objawów istotnych dla ustalenia rozpoznania, [...]

Przyczyny niepokoju u dziecka

Przyczyny niepokoju u dziecka mogą wynikać z zaburzeń i patologii niemal wszystkich układów i narządów. Z tych względów z uwagi na ramy niniejszego opracowania poniżej przedstawiamy tylko [...]

Badania dodatkowe

Dobrze zebrany wywiad i dokładnie przeprowadzone badanie przedmiotowe dziecka zwykle wystarczą do ustalenia prawidłowego rozpoznania. Pozwalają nam na odstąpienie od inwazyjnych procedur [...]

Postępowanie w izbie przyjęć

Niepokój u dziecka może być objawem różnorodnych zarówno błahych, jak i poważnych schorzeń, stąd też nie ma jednolitego schematu postępowania z takim dzieckiem. W przypadku [...]

Podsumowanie

Przyczyn niepokoju u małego dziecka może być wiele. Są one najczęściej błahe, łatwe do rozpoznania, mogą być jednak poważne, a nawet zagrażające życiu [...]
Do góry