Pediatria po Dyplomie Nr 03 (czerwiec) / 2013

250
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

03/2013
Od redakcji
Minisympozjum onkologia
Minisympozjum – onkologia
Choroby zakaźne
Omówmy to na przypadkach
Ostry dyżur pediatryczny
Ekg dla pediatry
Pytania do specjalisty