Od redakcji

Wstęp

prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski

Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej PUM, Szczecin

Pediatr Dypl. 2014;18(5):1

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy!

Mam głęboką nadzieję, że poruszane w bieżącym numerze Pediatrii po Dyplomie tematy nie tylko Państwa zainteresują, ale będą pomoce przy podejmowaniu trafnych decyzji w prowadzonym procesie diagnostycznym i leczniczym. W minisympozjum „Endokrynologia” polecam wszystkie trzy tematy, ponieważ pozwolą one usystematyzować naszą wiedzę i wskażą, jak należy postępować w przypadku subklinicznej niedoczynności tarczycy, zespole Cushingaprzedwczesnym dojrzewaniu płciowym.

Zaburzenia fosfatemii u dzieci” są kontynuacją cyklu prac dotyczących zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej, które często mogą zagrażać życiu pacjenta. Mam nadzieję, że zawarte w nim informacje będą również bardzo przydatne w Państwa codziennej pracy. W dziale „Ostry dyżur pediatryczny” polecam szczególnie artykuł „Dziecko w izbie przyjęć zatrute rozpuszczalnikiem organicznym”, w którym przedstawiono objawy, zasady postępowania i leczenia. Zachęcam również do odwiedzenia działów „Omówmy to na przypadkach”, „EKG dla pediatry” i „Z farmakologią na ty”.

W dziale „Problemy prawne w pediatrii” polecam natomiast artykuł „Czy można leczyć niezgodnie z wytycznymi, rekomendacjami lub standardami postępowania”, do którego komentarz przygotował prof. Ryszard Grenda.

Informuję Państwa, że Ustawa z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, umożliwiająca zakładanie niepublicznych zakładów podstawowej opieki zdrowotnej przez pediatrów i internistów, została opublikowana w dniu 15 maja 2014 r. w Dzienniku Ustaw RP pod poz. 619. Zgodnie z tym pediatrzy i interniści mogą przyjmować deklaracje na siebie z dniem 16 czerwca 2014 r. By ułatwić Państwu podejmowanie decyzji w tym zakresie, Polskie Towarzystwo Pediatryczne i Towarzystwo Internistów Polskich przygotowały dla Państwa „Przewodnik dla pediatrów i internistów, jak otworzyć podmiot leczniczy”. Gorąco zachęcam do zapoznania się z zawartymi w nim informacjami.

Serdecznie zapraszam Państwa do lektury.

Do góry