Pediatria po Dyplomie Nr 04 (sierpień) / 2014

250
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

04/2014
Od redakcji
Minisympozjum wrodzone wady metabolizmu w dobie badań przesiewowych
Minisympozjum wrodzone wady metabolizmu w dobie badań przesiewowych
Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej
Dermatologia dla pediatrów
Omówmy to na przypadkach
Ostry dyżur pediatryczny
Z farmakologią na ty
Problemy prawne w pediatrii