Pediatria po Dyplomie Nr 05 (październik) / 2014

250
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

05/2014
Od redakcji
Minisympozjum endokrynologia
Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej
Dermatologia dla pediatrów
Omówmy to na przypadkach
Ostry dyżur pediatryczny
Z farmakologią na ty
Ekg dla pediatry
Problemy prawne w pediatrii