Dostęp Otwarty

Słowo wstępne

Słowo wstępne

prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski, Redaktor Naczelny

Small peregud pogorzelski 1 opt

prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!

Zachęcam do przeczytania kolejnego numeru Pediatrii po Dyplomie, w którym na pewno zainteresują Państwa zagadnienia dotyczące szczepień ochronnych opracowane przez zespół ekspertów pod kierunkiem Pana Profesora Jacka Wysokiego. Jestem przekonany, że zawarte w „Minisympozjum: szczepienia” informacje ułatwią Państwu podejmowanie jedynie prawidłowych decyzji.

Z uwagi na częstość pojawiania się tego objawu chciałbym również polecić artykuł „Świsty nad lewym płucem” z działu „Omówmy to na przypadkach”. Nie mniej ciekawym jest artykuł „Ciało obce w drogach oddechowych” w dziale „Ostry dyżur pediatryczny”, w którym autorka dokładnie omawia kwestię, jak powinniśmy postępować w przypadku pacjenta z podejrzeniem ciała obcego w drogach oddechowych.

Szczególnie zachęcam do zapoznania się z artykułem „Diagnostyka i terapia AZS u dzieci”, by w przyszłości uniknąć błędów w ustalaniu prawidłowego rozpoznania i w leczeniu. Natomiast w dziale „EKG dla pediatry” będziecie Państwo mogli zapoznać się nie tylko z zapisem EKG u dzieci z kardiomiopatią przerostową, ale również jej przyczynami, objawami klinicznymi i diagnostyką. W cyklu „Problemy prawne w pediatrii” próbujemy odpowiedzieć na pytanie, kiedy można udzielać świadczeń zdrowotnych dziecku bez obecności przedstawiciela ustawowego.

Serdecznie zapraszamy Państwa do lektury.