Problemy prawne w pediatrii

Kiedy można udzielać świadczeń zdrowotnych dziecku bez obecności przedstawiciela ustawowego?

dr n. prawn. Radosław Tymiński

radca prawny

www.prawalekarzy.pl

Adres do korespondencji: www.prawalekarzy.pl

Obecnie nie da się już wykonywać zawodu lekarza bez znajomości prawa. W cyklu artykułów poświęconych problemom prawnym w pediatrii będę się starał odpowiadać na pytania zadawane mi przez lekarzy pediatrów. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do lektury i dyskusji, a także do przesyłania pytań na adres: prawa.lekarza@gmail.com.

W praktyce pediatrycznej dość często pojawia się problem udzielania świadczeń zdrowotnych dziecku bez obecności przedstawiciela ustawowego. W rozumieniu ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy1 – dziecko to osoba do 18 roku ...