Ostry dyżur pediatryczny

Redaktorzy działu: dr n. med. Małgorzata Wielopolska (przewodnicząca), ZPZOZ Otwock; dr hab. n. med. Anna Klukowska, WUM; dr hab. n. med. Artur Mazur, UJ CM Oddział Rzeszów; dr hab. n. med. Ewa Toporowska-Kowalska, UM Łódź

Krwawienie z dróg rodnych u dziewczynki

lek. Paweł Marczak1
lek. Agnieszka Domin1
dr n. med. Bogdan Obrzut2
dr hab. n. med. Artur Mazur2

1Oddział Pediatrii, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie

2Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego

Adres do korespondencji: dr hab. n. med. Artur Mazur, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie, Kliniczny Oddział Pediatrii z Pododdziałem Neurologii Dziecięcej, ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów, e-mail: drmazur@poczta.onet.pl

OPIS PRZYPADKU

Na szpitalny oddział ratunkowy zgłosiła się matka z 5-letnią dziewczynką z powodu krwawienia z dróg rodnych utrzymującego się od 2 dni. Matka zauważyła krwawienie na bieliźnie poprzedniego dnia. Opisywała je jako plamienie. Dziewczynka nie była leczona przewlekle, nie przyjmowała leków, rozwijała się dotąd prawidłowo. Uczęszczała do przedszkola. Dziecko zapytane o uraz, zaprzeczyło. W chwili przyjęcia dziewczynka zgłaszała niewielki ból, pieczenie i świąd w okolicy krocza.

Postępowanie na szpitalnym oddziale ratunkowym

Na oddziale wykonano badanie przedmiotowe, oceniono stan ogólny jako dobry, nie stwierdzono cech infekcji ani śladów urazu. Na bieliźnie widoczne były ślady świeżej i zhemolizowanej krwi.

Następnie wykonano badania dodatkowe: oceniono wskaźniki procesu zapalnego, morfologię, układ krzepnięcia, dokonano analizy moczu, wykonano USG jamy brzusznej z oceną narządów miednicy mniejszej.

W trakcie konsultacji ginekologicznej lekarz poza zaczerwieniem ujścia cewki moczowej stwierdził obrzęk, zaczerwienie sromu i wypadanie śluzówki cewki moczowej.

W wykonanych testach laboratoryjnych stwierdzono leukocyturię, nieznacznie podwyższony wskaźnik CRP; układ krzepnięcia i morfologia były w normie; pobrano wymazy z okolicy krocza.

Rozpoznanie

Na podstawie całości obrazu klinicznego i konsultacji specjalistycznych za przyczynę krwawienia z dróg rodnych uznano infekcję dróg moczowych oraz stan zapalny sromu.

Zastosowane leki

Na oddziale ratunkowym dziewczynka otrzymała dożylnie etamsylat w dawce 250 mg i została nawodniona pozajelitowo.

Dalsze zalecenia

Do leczenia w warunkach domowych zalecono furaginę w dawce 5 mg/kg/24 h w 3 dawkach podzielonych na 7 dni, żurawinę, nasiadówki z kory dębu, klotrymazol zewnętrznie oraz wykonanie kontrolnego badania moczu za 7 dni.

Diagnostyka różnicowa krwawienia z dróg rodnych

Krwawienie z dróg rodnych u dziewczynek wymaga od lekarza przeprowadzenia diagnostyki wstępnej i różnicowej już w trakcie pobytu dziecka na szpitalnym oddziale ratunkowym. Przyczyny krwawień u dziewczynek w okresie przedpokwitaniowym różnią się od występujących u nastolatek.

Krwawienie z dróg rodnych od okresu niemowlęcego do pierwszej miesiączki jest nieprawidłowe i wymaga przeprowadzenia wnikliwego procesu diagnostycznego, także na oddziałach pediatrycznych, endokrynologicznych, hematologicznych, ginekologicznych, chirurgicznych.

Po pierwszym krwawieniu miesiączkowym należy brać pod uwagę ciążę, miesiączki prawidłowe i krwotoczne. Podstawowe badania wykonane na oddziale ratunkowym i dobrze zebrany wywiad pozwalają na ustalenie wstępnego rozpoznania i udzielenie odpowiednie...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Postępowanie na szpitalnym oddziale ratunkowym

Na oddziale wykonano badanie przedmiotowe, oceniono stan ogólny jako dobry, nie stwierdzono cech infekcji ani śladów urazu. Na bieliźnie widoczne były [...]

Diagnostyka różnicowa krwawienia z dróg rodnych

Krwawienie z dróg rodnych u dziewczynek wymaga od lekarza przeprowadzenia diagnostyki wstępnej i różnicowej już w trakcie pobytu dziecka na szpitalnym [...]

Krwawienia u dziewczynek w okresie przedpokwitaniowym

Wiek noworodkowy jest najwcześniejszym momentem, gdy może wystąpić krwawienie z pochwy. Jest ono związane ze zmniejszeniem stężenia estrogenów dostarczanych przez łożysko [...]

Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne na szpitalnym oddziale ratunkowym

W okresie przedpokwitaniowym należy zwrócić szczególną uwagę na:
Do góry