Noworodek w ambulatorium

Redaktor działu: dr hab. n. med. Agnieszka Kordek, prof. nadzw. PUM Klinika Patologii Noworodka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Kompetencje lekarza rodzinnego, pediatry i położnej środowiskowo-rodzinnej w opiece nad noworodkiem

dr n. med. Anna Sałacka

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Samodzielna Pracownia Medycyny Rodzinnej

Adres do korespondencji: dr n. med. Anna Sałacka, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Samodzielna Pracownia Medycyny Rodzinnej, ul. Podgórna 22/23, 70-205 Szczecin; e-mail: fammed@pum.edu.pl

Wprowadzenie

Artykuł przedstawia aktualne, zgodne z obowiązującą wiedzą medyczną zalecenia i wytyczne w zakresie opieki nad noworodkiem w praktyce lekarza rodzinnego i pediatry, które zostały opracowane na podstawie obowiązujących standardów, rozporządzeń, rekomendacji i dostępnego piśmiennictwa.

Ujednolicenie zasad opieki nad noworodkiem ma na celu poprawę jej jakości we wszystkich praktykach lekarzy rodzinnych i pediatrów w Polsce.

Obowiązki położnej środowiskowej sprawującej opiekę nad noworodkiem urodzonym w szpitalu

W świetle obowiązującej ustawy wszystkie noworodki objęte są świadczeniami profilaktycznymi, w skład których wchodzą powszechne profilaktyczne badania medyczne oraz obowiązkowe szczepienia ochronne.1

W Polsce ponad 99% porodów – według statystyki GUS z 2012 roku – odbywa się w szpitalach. Porody poza szpitalem stanowią 0,2% wszystkich porodów, z czego połowa odbywa się z fachową pomocą, najczęściej w domu.2

Po wypisie ze szpitala dalszą opiekę nad noworodkiem przejmują położna środowiskowo-rodzinna i lekarz rodzinny/pediatra. Szpital sprawujący opiekę nad matką i noworodkiem w czasie porodu przekazuje w dniu wypisu zgłoszenie położnej wybranej przez matkę lub przedstawiciela ustawowego dziecka.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Obowiązki położnej środowiskowej sprawującej opiekę nad noworodkiem urodzonym w szpitalu

W świetle obowiązującej ustawy wszystkie noworodki objęte są świadczeniami profilaktycznymi, w skład których wchodzą powszechne profilaktyczne badania medyczne oraz obowiązkowe szczepienia [...]

Obowiązki położnej przyjmującej poród w domu

Poród w domu mogą planować kobiety w dobrym stanie zdrowia z fizjologicznym przebiegiem ciąży. Położna, która decyduje się poprowadzić poród domowy, [...]

Zakres opieki lekarskiej nad noworodkiem

Lekarz rodzinny/pediatra odbywa wizytę patronażową u dziecka urodzonego w szpitalu w czasie do ukończenia 4 tygodni od urodzenia. W przypadku dziecka [...]

Podsumowanie

Jakość opieki ambulatoryjnej nad noworodkiem zależy od sprawnego funkcjonowania oraz wzajemnej komunikacji w zespole lekarz rodzinny/pediatra–położna środowiskowo-rodzinna–matka oraz innych osób pełniących [...]
Do góry