Rozmowa z dzieckiem o seksie bez obecności rodziców

dr n. med. Ewa Baszak-Radomańska
Jadwiga Wańczyk

Gabinety Terpa w Lublinie

Adres do korespondencji: dr n. med. Ewa Baszczak-Radomańska, Gabinety Terpa, ul. Pogodna 34, 20-333 Lublin; e-mail: ebarad@gmail.com

Wprowadzenie

Seksualność stanowi ważny element funkcjonowania w społeczeństwie, a wszechstronna edukacja seksualna pomaga w przygotowaniu młodych ludzi do budowania wartościowych relacji, dokonywania wyboru dobrego partnera, utrzymywania satysfakcjonujących związków. Ma wyposażać młodych ludzi w umiejętności życiowe, za pomocą których będą w stanie podejmować autonomiczne decyzje w obszarze seksualności i nie tylko.

Praktycznym celem edukacji seksualnej jest przekonanie młodego pacjenta o korzyściach płynących z odsunięcia w czasie inicjacji seksualnej, dążenia do posiadania jak najmniejszej liczby partnerów, zachowania dbałości o zdrowie oraz odpowiedzialności za własną płodność, z szacunkiem dla siebie i partnera. Edukacja seksualna jest wpisana w cele zdrowotne, które chcemy osiągnąć w pracy z młodocianym pacjentem.

Zagadnienie edukacji seksualnej w coraz większym stopniu dotyczy pediatrów i lekarzy rodzinnych. Ostatecznie to lekarz będzie rozwiązywał problemy zdrowotne związane z infekcjami przenoszonymi drogą płciową czy nieplanowaną ciążą u młodocianych. W Polsce nie ma instytucji, które odpowiedzialnie i planowo prowadziłyby działania edukacyjne w tym zakresie. Rodzina jest pierwszym i podstawowym miejscem przygotowywania młodych ludzi do podejmowania decyzji co do własnej seksualności i lekarz nie może prowadzić działań diagnostycznych, leczniczych ani edukacyjnych, które będą sprzeczne z intencjami rodziców nieletnich osób. Kierując się dobrem pacjenta, lekarz może jednak, a nawet powinien uzupełnić wiedzę, wesprzeć i uchronić młodego człowieka przed konsekwencjami działań, które mogą zaważyć na całym jego życiu.

Cel edukacji

Temat seksualności budzi wśród społeczeństwa wiele emocji czy kontrowersyjnych opinii zarówno wśród młodzieży, rodziców, nauczycieli, jak i pracowników ochrony zdrowia. International Technical Guidance on Sexuality Education definiuje edukację seksualną jako dostosowany do wieku i kultury sposób nauczania o płci i związkach, dostarczający dokładnych, realistycznych i nieosądzających informacji. Edukacja seksualna zapewnia możliwość badania własnych wartości i postaw, umożliwia zdobycie umiejętności podejmowania decyzji, komunikowania się i zmniejszania ryzyka zdrowotnego.1

Seksualność jest ważnym aspektem życia i albo przydaje mu smaku i zapachu, albo jest źródłem frustracji. Młodzi ludzie odczuwają niepokoje i mają pytania, na które nie odpowiada internet ani grupa rówieśnicza, coraz mniej odpowiada szkoła czy rodz...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Sposób przekazywania informacji na temat zachowań seksualnych

Informacja na temat płci i seksu, którą przekazujemy młodemu człowiekowi, powinna być rzetelna. Nie należy przekazywać informacji będących wyłącznie naszą osobistą [...]

Wyznaczanie granic

W relacji seksualnej, którą młody człowiek nawiązał lub będzie nawiązywał, kluczowe znaczenie mają wartości, które zostały wpojone w procesie wychowania. Należy [...]

Zapobieganie nieplanowanej ciąży

Pochwowe stosunki seksualne (lub pozostawienie nasienia na sromie), bez względu na myślenie życzeniowe czy panujące przesądy, stwarzają możliwość ciąży. Wprawdzie posiadanie [...]

Profilaktyka infekcji przenoszonych drogą płciową

Zagrożenie zdrowotne związane z wczesną inicjacją seksualną polega także na ryzyku infekcji przenoszonych w trakcie kontaktów seksualnych oraz braku adekwatnego leczenia. [...]

Unikanie ryzykownych zachowań seksualnych

Istnieją okoliczności, które zwiększają ryzyko nieplanowanej ciąży i zarażenia się STI wśród młodocianych. Określa się je ryzykownymi zachowaniami seksualnymi i są [...]

Podsumowanie

Najważniejszym celem niniejszej pracy jest pokazanie znaczenia wszechstronnej edukacji seksualnej jako narzędzia w opiece zdrowotnej i wychowaniu młodego człowieka. Służy ona [...]
Do góry