Problemy prawne w pediatrii

Informowanie rodzica o następstwach proponowanego leczenia dziecka

dr n. praw. Radosław Tymiński, radca prawny

www.prawalekarzy.pl

Obecnie nie da się już wykonywać zawodu lekarza bez znajomości prawa. W cyklu artykułów poświęconych problemom prawnym w pediatrii będę się starał odpowiadać na pytania zadawane mi przez lekarzy pediatrów. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do lektury i dyskusji, a także do przesyłania pytań na adres: prawa.lekarza@gmail.com.

W procesie udzielania świadczeń zdrowotnych dzieciom prawa mają nie tylko dzieci, lecz także ich rodzice (nazywani przez przepisy prawa przedstawicielami ustawowymi). W artykule zajmę się jednym z podstawowych praw rodzica pacjenta niepełnoletniego, tj. prawem do uzyskania od lekarza przystępnej informacji o dających się przewidzieć następstwach zastosowania wobec dziecka metod leczniczych (dalej: obowiązek informowania o następstwach leczenia).1

Z informowaniem rodziców pacjentów niepełnoletnich wiąże się pięć istotnych kwestii. Po pierwsze, prawu rodzica pacjenta niepełnoletniego odpowiada obowiązek lekarza, co oznacza, że lekarz (poza sytuacjami wyjątkowymi) ma ustawowy obowiązek inform...