Słowo wstępne

Słowo wstępne

prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski Redaktor Naczelny

Small peregud pogorzelski 1 opt

prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!

Zachęcam do przeczytania prezentowanego numeru „Pediatrii po Dyplomie”, w którym przedstawiamy wybrane zagadnienia z zakresu gastrologii, okulistyki, kariologii, pulmonologii i reumatologii. Różnorodność poruszanych tematów i sposób, w jaki zostały one przedstawione, przyczynią się do usystematyzowania wiadomości oraz ułatwią Państwu podejmowanie trafnych decyzji diagnostycznych i terapeutycznych.

Zachęcam również do zapoznania się z artykułami umieszczonymi w działach: „Noworodek w ambulatorium”, „Omówmy to na przypadkach”„Problemy prawne w pediatrii”. Szczególnie polecam artykuł „Ból i obrzęk stawów – od objawu do rozpoznania”, który został wybrany jako temat numeru.

Serdecznie zapraszam Państwa do lektury.

Do góry