Biegunka z krwią u 3-letniej dziewczynki

dr n. med. Izabela Jastrzębska

Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie

Adres do korespondencji: dr n. med. Izabela Jastrzębska, Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, ul. Śniadeckich 10, 30-962 Kraków; e-mail: izabela.1.jastrzebska@uj.edu.pl

Opis przypadku

Rodzice zgłosili się z 3-letnią dziewczynką na izbę przyjęć do szpitala z powodu występujących u niej biegunki z krwią oraz gorączki. Dziecko urodziło się z pierwszej ciąży siłami natury o czasie. Jego masa urodzeniowa wynosiła 3800 g. W okresie niemowlęcym dziewczynka rozwijała się prawidłowo. Była karmiona piersią do końca 10 miesiąca życia. Prawidłowo przybierała na wadze. W wieku 3 lat wzrost i waga dziecka były na poziomie 75 centyla. Wypróżnienia dotąd były prawidłowe: dziewczynka regularne oddawała jeden prawidłowy stolec na dobę. Nie obserwowano dotychczas epizodów biegunki, wymiotów ani bólów brzucha. Dziewczynka nie uczęszczała do żłobka ani przedszkola, mieszkała z rodzicami w domu na wsi. W ogrodzie nie było zwierząt hodowlanych, a w mieszkaniu zwierząt domowych. Warunki mieszkaniowe rodziny były bardzo dobre. Dziewczynka miała w wywiadzie nawracające infekcje górnych dróg oddechowych i pozostawała pod stałą opieką laryngologiczną z powodu przerostu migdałka gardłowego.

Wywiad

Przed przyjęciem do szpitala od 3 dni u dziewczynki występowały stolce o konsystencji półpłynnej z dużą domieszką śluzu. Początkowo były to 3 stolce na dobę, a w dniu zgłoszenia się do lekarza doszło do 6 wypróżnień; w ostatnich stolcach była niewielka domieszka świeżej krwi. Ponadto obserwowano u dziecka bardzo silne kurczowe bóle brzucha poprzedzające defekację. Dziewczynka nie miała apetytu i odmawiała picia. Dodatkowo od 3 dni gorączkowała – do 39°C.

Badanie przedmiotowe

Dziewczynka przy przyjęciu do szpitala była w stanie ogólnym średnim z cechami odwodnienia w stopniu umiarkowanym. Stwierdzano spływanie wydzieliny po tylnej ścianie gardła i zaczerwienienie łuków podniebiennych. Brzuch był w poziomie klatki piersiowej, tkliwy podczas badania palpacyjnego w okolicach pępka, perystaltyka była znacznie wzmożona. Objawy otrzewnowe były ujemne. Nie stwierdzano patologicznych oporów w jamie brzusznej. Wątroba była wyczuwalna 1 cm poniżej łuku żebrowego, a śledziona pod lewym łukiem żebrowym.

Przebieg diagnostyki

W badaniach laboratoryjnych stwierdzano umiarkowanie podwyższone CRP, które wynosiło 34 mg/l (norma <5,0 mg/l). W morfologii krwi obwodowej leukocytoza 11,2 × 103/μl (norma 5,5-16,00) z bezwzględną liczbą neutrofili powyżej normy 8,42 × 103/μl (norma 1,00-7,5). Rozmaz krwi: neutrofile 75,1%, limfocyty 15,8%, monocyty 8,7%, eozynofile 0%, bazofile 0,4%, Hb 11,9 g/dl (11,0-13,8), HCT 36,4% (32,0-40,0), MCV 78,1 (72,0-89,0), PLT 294,0 × 103/μl (140-440), AspAT 12 j./l (10-35), AlAT 7 j./l (10-35). Stwierdzano również nieznacznie zmniejszone stężenie sodu Na 133 mmol/l (134-143) oraz prawidłowe stężenie potasu K 4,4 mmol/l (3,3-4,6).

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Zalecone postępowanie

W leczeniu stosowano nawadniające dożylne wlewy kroplowe, azytromycynę doustnie przez 3 dni, probiotyk. Stopniowo obserwowano poprawę stanu ogólnego dziecka i stanu [...]

Rozpoznanie

Kampylobakterioza.

Omówienie

Częstość występowania ostrej biegunki u dzieci do 3 roku życia w Europie wynosi 0,5-2 epizody w roku. Ostry nieżyt żołądkowo-jelitowy jest [...]

Antybiotykoterapia

U dzieci z ostrą biegunką i cechami zapalenia jelita grubego w postaci oddawania stolców z domieszką śluzu i świeżej krwi, a [...]

Podsumowanie

U dzieci z ostrą biegunką i cechami zapalenia jelita grubego w postaci oddawania stolców z domieszką śluzu i świeżej krwi, a [...]

Do góry