Nowości w praktyce

Aktualne rekomendacje dotyczące picia soków owocowych przez niemowlęta, dzieci i młodzież

prof. dr hab. n med. Piotr Albrecht
dr n. o zdr. Aleksandra Pituch-Zdanowska

Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci WUM

Adres do korespondencji: prof. dr hab. n med. Piotr Albrecht, Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci WUM, ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa; e-mail: dr.piotr.albrecht@gmail.com

W pracy omówiono artykuł „Fruit Juice in Infants, Children, and Adolescents: Current Recommendations” autorstwa Melvina B. Heymana, Stevena A. Abramsa, Section on Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition, Committee On Nutrition, który ukazał się w maju 2017 roku w czasopiśmie „Pediatrics” [2017;139(6):e20170967].

Wprowadzenie

Artykuł omawiający wytyczne dotyczące picia soków owocowych przez dzieci jest wart nie tylko zainteresowania, ale także przyswojenia ze względu na narastający, również w naszym kraju, problem otyłości i coraz większy rozdźwięk między rekomendacjami żywieniowymi a rzeczywistością naszych zachowań w tym zakresie.

We wstępie autorzy wskazują, że dawniej pediatrzy rekomendowali picie soków owocowych, które uznawano za ważne źródło witaminy C, wody, a niekiedy także jako doskonały środek zwalczający zaparcie. Choć picie soków ma pewne zalety, to niesie ze sobą ryzyko przyswajania zbyt dużej dawki cukrów prostych, a zatem i kalorii z wszystkimi tego doraźnymi i odległymi skutkami. Brak białka i błonnika w sokach może sprzyjać nieprawidłowym przyrostom masy ciała (zarówno zbyt małym, jak i za dużym).

Definicje

W tym podrozdziale autorzy wyjaśniają, że zgodnie z normatywami Food and Drug Administration (FDA) sokiem jest produkt zawierający 100% sok owocowy (także ten produkowany z zagęszczonego soku owocowego). Wszystkie napoje zawierające mniej niż 100% naturalnego soku nie mogą być oznakowywane jako sok, a jedynie jako np. napój, nektar czy koktajl. Takie same normy dotyczą Polski i Unii Europejskiej. Sok nie może też zawierać dodatku cukru, słodzików, witamin czy wapnia, co jest dozwolone w przypadku wszelkich innych napojów owocowych. Takie składniki muszą być bezwzględnie wymienione na etykiecie produktu.

Skład soków owocowych

Informacje zawarte w tym podrozdziale mogą sprawiać wrażenie powszechnie znanych, wydaje się jednak, że warte są przypomnienia i uporządkowania. Autorzy informują, że głównym składnikiem soku jest woda. Zawarte w soku węglowodany to sacharoza, fru...

Farmakologiczne aspekty spożywania soków owocowych

W tym rozdziale autorzy wskazują na to, że wiele owoców (np. grejpfruty, borówka amerykańska, granaty, jabłka) zawiera w swym składzie flawonoidy (np. naringinę, naringeninę, hesperydynę, hesperetynę, florydzynę, floretynę, kwercetynę i kemferol),...

Wchłanianie węglowodanów z soków

W tym podrozdziale autorzy przypominają często zapomniane lub pomijane mechanizmy wchłaniania węglowodanów, a zwłaszcza sacharozy, glukozy, fruktozy i sorbitolu. Sacharoza jest dwucukrem składającym się z glukozy i fruktozy, uwalniającym te kompon...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Wchłanianie węglowodanów z soków

W tym podrozdziale autorzy przypominają często zapomniane lub pomijane mechanizmy wchłaniania węglowodanów, a zwłaszcza sacharozy, glukozy, fruktozy i sorbitolu. Sacharoza jest [...]

Bezpieczeństwo mikrobiologiczne soków

Obecnie rodzice skupieni na „naturalności” produktów powinni być informowani, że soki niepasteryzowane mogą być źródłem takich patogenów, jak Escherichia coli, Salmonella [...]

Niemowlęta

American Academy of Pediatrics (AAP) rekomenduje wyłączne karmienie piersią do 6 miesiąca życia.33 Matki niemogące karmić piersią powinny podawać dzieciom mleko [...]

Małe dzieci (1-6 lat)

Większość zaleceń i argumentów przedstawionych w poprzednim rozdziale odnosi się także do tej grupy wiekowej. Na podkreślenie zasługuje fakt, że dzieci [...]

Dzieci starsze i nastolatki (7-18 lat)

Choć w tym wieku spożycie soków się zmniejsza, to należy zdaniem autorów podkreślić, że ich podaż nie powinna przekraczać 230-250 ml/24 [...]

Wnioski

To ostatnie stwierdzenie może budzić kontrowersje, zwłaszcza wobec kampanii reklamowych zachęcających do spożywania soków.

Rekomendacje

To ostatnie stwierdzenie może budzić kontrowersje, zwłaszcza wobec kampanii reklamowych zachęcających do spożywania soków.

Do góry