Słowo wstępne

Słowo wtępne

prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski Redaktor Naczelny

Small 3016

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!

Jestem przekonany, że przygotowany przez nas numer „Pediatrii po Dyplomie” spełni Państwa oczekiwania. „Zapalenia płuc wywoływane przez bakterie atypowe” wybraliśmy na temat prezentowanego numeru, uznając zawarte w nim informacje za bardzo ważne dla każdego szkolącego się pediatry i lekarza rodzinnego. Bakterie atypowe są niewrażliwe na większość antybiotyków stosowanych rutynowo w leczeniu zakażeń dróg oddechowych, co wynika z ich szczególnych cech biologicznych (brak ściany komórkowej) oraz głównie wewnątrzkomórkowej lokalizacji. Lekami z wyboru są antybiotyki, które zaburzają syntezę DNA i białek, takie jak makrolidy, tetracykliny i fluorochinolony. Ze względu na ograniczenia rejestracyjne tetracyklin (>10 roku życia) i fluorochinolonów (>18 roku życia) pamiętajmy, że w leczeniu pierwszego rzutu u dzieci stosowane są antybiotyki makrolidowe.

Zakażenia górnych dróg oddechowych są główną przyczyną wizyt rodziców z dziećmi u lekarza w celu uzyskania porady ambulatoryjnej. Najczęstszy czynnik etiologiczny tej grupy chorób stanowią wirusy. Taka etiologia wyklucza konieczność stosowania antybiotyków. Z drugiej strony nie należy zapominać o czynnikach bakteryjnych i umiejętnie je różnicować, a następnie wprowadzać leczenie odpowiednie dla danego przebiegu choroby. Umiejętności te ma przybliżyć Państwu artykuł „Bakteryjne zakażenia górnych dróg oddechowych u dzieci”.

Mimo rozwoju diagnostyki i terapii zakażenia meningokokowe u dzieci są groźnym i trudnym problemem klinicznym. Występują relatywnie rzadko, zawsze jednak stanowią potencjalne zagrożenie zdrowia i życia ze względu na szybki i burzliwy przebieg, dużą inwazyjność oraz opóźnienie odpowiedzi immunologicznej spowodowane przez polisacharydową otoczkę meningokoków. Systemowe działania w zakresie prewencji i zwalczania inwazyjnych zakażeń meningokokowych, oprócz szerokiej promocji szczepień, powinny obejmować wystandaryzowane procedury postępowania diagnostycznego i terapeutycznego oraz regularne szkolenia personelu medycznego. Dlatego szczególnie polecam artykuł „Inwazyjne zakażenia meningokokowe u dzieci”, w którym zagadnienia te zostały przedstawione bardzo rzeczowo.

Artykuł „Aktualne rekomendacje dotyczące picia soków owocowych przez niemowlęta, dzieci i młodzież”, omawiający wytyczne dotyczące picia soków owocowych przez dzieci, jest wart nie tylko zainteresowania, ale także przyswojenia ze względu na narastający, również w naszym kraju, problem otyłości i coraz większy rozdźwięk między rekomendacjami żywieniowymi a rzeczywistością naszych zachowań. Choć picie soków ma pewne zalety, to niesie ze sobą ryzyko przyswajania zbyt dużej dawki cukrów prostych, a zatem i kalorii z wszystkimi tego doraźnymi i odległymi skutkami.

Już za kilka miesięcy zaczną obowiązywać nowe podstawy prawne roszczeń pacjentów i sankcji administracyjnych, wprowadzone na mocy Rozporządzenia UE w sprawie Ochrony Danych Osobowych (tzw. RODO) i planowanych nowelizacji polskich ustaw, dlatego zachęcam do zapoznania się z informacjami zawartymi w artykule „Ryzyko roszczeń pacjentów w świetle nowych przepisów o ochronie danych osobowych”.

Serdecznie zachęcam Państwa do lektury

Do góry