Pediatria po Dyplomie Nr 04 (sierpień) / 2017

Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

04/2017
Słowo wstępne
Temat numeru
Dermatologia
Omówmy to na przypadkach
Choroby metaboliczne
Prawo – dziecinnie proste