Nowości w praktyce

Stygmatyzacja dzieci i młodzieży z otyłością

prof. dr hab. n. med. Halina Weker
mgr Elżbieta Brudnicka

Zakład Żywienia, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa

Adres do korespondencji: prof. dr hab. n. med. Halina Weker, Zakład Żywienia, Instytut Matki i Dziecka, ul. Kasprzaka 17A, 01-211 Warszawa; e-mail: halina.weker@imid.med.pl

W artykule omówiono opracowane przez American Academy of Pediatrics (AAP) w 2017 roku stanowisko dotyczące zasad przeciwdziałania stygmatyzacji ze względu na masę ciała pacjentów dziecięcych na podstawie artykułu „Stigma experienced by children and adolescents with obesity” autorstwa Stephena J. Ponta, Rebecki Puhl, Stephena R. Cooka, Wendelin Slusser, Section on Obesity, Obesity Society, opublikowanego w listopadzie 2017 roku w czasopiśmie „Pediatrics” [2017;140(6):e20173034].1

Otyłość u dzieci i młodzieży to poważny narastający problem zdrowotny na całym świecie. W Stanach Zjednoczonych około 1/3 populacji dzieci i młodzieży cierpi z powodu nadwagi, a 17% populacji w wieku 2-19 lat ma zdiagnozowaną otyłość. W Polsce według ostatnich badań Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) z 2014 roku nadwaga i otyłość występowały u 14,8% badanych uczniów w wieku 11-14 lat. U dzieci i młodzieży z otyłością w porównaniu z rówieśnikami o prawidłowej masie ciała znamiennie częściej stwierdza się powikłania ortopedyczne, endokrynologiczne, metaboliczne, a także zaburzenia psychospołeczne. Konsekwencje nadwagi, w tym otyłości, w okresie rozwojowym przekładają się również na zwiększone ryzyko wystąpienia problemu stygmatyzacji tej grupy osób.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Zalecenia w kierunku poprawy praktyki klinicznej

Sprzeciw wobec stygmatyzacji ze względu na masę ciała powinien dotyczyć każdego środowiska, w którym przebywa dziecko – rodziny, szkoły/grup rówieśniczych. Pomocne [...]

Wsparcie w walce ze stygmatyzacją ze względu na masę ciała

AAP uważa, że lekarze pediatrzy mogą być najważniejszym ogniwem zwalczania stygmatyzacji w różnych środowiskach poprzez:

Podsumowanie

Autorzy pracy zwracają uwagę na złożony problem leczenia otyłości u dzieci i młodzieży. Podkreślają, że ograniczona interakcja lekarza z pacjentem pediatrycznym [...]

Komentarz do stanowiska AAP

W środowisku, w którym pracujemy, omawiane stanowisko AAP wywołało niezmiernie burzliwą dyskusję wśród lekarzy pediatrów i dietetyków z wieloletnim doświadczeniem w [...]

Do góry