Nowości w praktyce

Pierwsza wizyta

dr n. med. Anna Sałacka

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Samodzielna Pracownia Medycyny Rodzinnej

Adres do korespondencji: dr n. med. Anna Sałacka, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Samodzielna Pracownia Medycyny Rodzinnej, ul. Podgórna 22/23, 70-205 Szczecin; e-mail: fammed@pum.edu.pl

W artykule omówiono opracowane przez American Academy of Pediatrics (AAP) w 2017 roku stanowisko dotyczące zasad odbywania wizyt domowych u niemowląt i małych dzieci na podstawie artykułu „Early childhood home visiting” autorstwa Jamesa H. Duffeeiego, Alana L. Mendelsohna, Alice A. Kuo, Lori A. Legano, Marian F. Earls oraz Council on Community Pediatrics, Council on Early Childhood, Committee on Child Abuse and Neglect, opublikowanego we wrześniu 2017 roku w czasopiśmie „Pediatrics” [2017;140(3): e20172150].1

Wprowadzenie

Wizyty domowe u niemowląt i małych dzieci są najważniejszą usługą finansowaną przez państwo w Stanach Zjednoczonych w ramach programów odnoszących się do zdrowia publicznego.

American Academy of Pediatrics (AAP) popiera inicjatywy dotyczące finansowania przez budżety federalne wizyt domowych, poszerzenia programów z zakresu zdrowia publicznego, skoordynowanego krajowego systemu ich oceny oraz efektywności kosztowej.

Zagadnienia powyższe były zawarte w stanowisku Council on Community Pediatrics „Rola programów wizyt domowych u dzieci w wieku przedszkolnym w polepszaniu rozwoju i wyników zdrowotnych u dzieci” z 2009 roku.2 Omawiane niżej stanowisko AAP stanowi uaktualnienie tych wytycznych i podaje praktyczne wskazówki dla pediatrów pracujących w służbie zdrowia. Podkreśla, że wysokiej jakości usługi dotyczące wizyt domowych u niemowląt i małych dzieci mogą wzmacniać więzi rodzinne, przyspieszać gotowość do rozpoczęcia edukacji szkolnej, zmniejszać skalę maltretowania dzieci, poprawiać wyniki zdrowotne matek i niemowląt oraz ekonomiczną niezależność rodziny.

Wizyty domowe są cennym przykładem strategii, która łagodzi skutki ubóstwa i negatywnych doświadczeń z wczesnego dzieciństwa mających wpływ na stan zdrowia przez całe życie.

Pojęcie „wizyty domowe” odnosi się do strategii popartej dowodami, w ramach której specjalista lub osoba praktykująca bez formalnego wykształcenia świadczy usługi w danej społeczności lub w prywatnym domu.

Program wizyt domowych u niemowląt i małych dzieci może być skoncentrowany wokół najmłodszych pacjentów, dzieci ze specjalnymi potrzebami zdrowotnymi, rodziców najmłodszych dzieci lub związku między dziećmi i rodzicami. Może więc wykorzystywać strategie dwóch pokoleń, odpowiadając jednocześnie na wyzwania rodzicielskie oraz te związane z sytuacją społeczną i ekonomiczną.

Programy dotyczące wizyt domowych znacznie się różnią w zależności od grupy docelowej i postawionego celu. Wiele modeli wizyt domowych ukierunkowano na matki i niemowlęta z grup wysokiego ryzyka, takich jak nastoletnie matki oraz rodzice samotnie ...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Historia i rozwój wizyt domowych w Stanach Zjednoczonych

Wizyty domowe w Stanach Zjednoczonych wprowadzono w latach 80. XIX wieku jako działalność każdego z trzech ruchów sprawiedliwości społecznej. Czerpiąc z [...]

Rozwój programów wizyt domowych w ostatnich dekadach

Przed 2009 rokiem w co najmniej 22 stanach odbywano wizyty domowe w ramach krajowego systemu dla zagrożonych matek, niemowląt oraz małych [...]

Wizyty domowe poza Stanami Zjednoczonymi

Wizyty domowe u rodzin z małymi dziećmi stanowią strategie wczesnej interwencji w wielu uprzemysłowionych krajach poza granicami Stanów Zjednoczonych.

Ubóstwo, zdrowie dzieci i wizyty domowe

Więcej niż jedno na 5 małych dzieci w Stanach Zjednoczonych żyje w rodzinie, w której poziom dochodów plasuje się poniżej federalnej [...]

Krajowa ewaluacja i dowody na skuteczność

Programy wizyt domowych podlegają ewaluacji. Wyniki przedmiotowej oceny wykorzystywane są w celu identyfikowania modeli świadczenia usług wizyt domowych, które spełniają kryteria [...]

Wizyty domowe a domy medyczne

Historia wizyt domowych ujawnia ich potrójny cel ukierunkowany na poprawę zdrowia, przygotowanie dzieci do podjęcia edukacji szkolnej oraz zmniejszenie poziomu ubóstwa. [...]

Rekomendacje i stanowisko

Modele i programy wizyt domowych przenikają się i korzystają z wielu źródeł finansowania. Tego rodzaju praktyka dzieli rekomendacje na trzy następujące [...]

Wnioski

Cele współczesnych programów wizyt domowych są głęboko osadzone w kwestiach zdrowia publicznego i wysiłkach mających na celu zwalczanie ubóstwa. Rygorystyczne oceny [...]
Do góry