Akademia po dyplomie - nowości

Kongres pediatryczny – wspólne świętowanie!

Agnieszka Szumska-Olczak

    W spólnie świętowaliśmy 15-lecie kongresów Akademii po Dyplomie PEDIATRIA. Był to powód do refleksji i wspomnień. W trakcie wykładu inauguracyjnego prof. dr hab. n. med. Wanda Kawalec, pierwszy kierownik naukowy kongresu i pierwsza redaktor naczelna „Pediatrii po Dyplomie”, krótko przypomniała, jak wielkie zmiany zaszły w opiece nad najmłodszymi pacjentami i jak dalece metody do niedawna uznawane za przełomowe dziś uznaje się za archaiczne. Aż trudno uwierzyć, w jak krótkim czasie się to stało.

Przed rozpoczęciem pierwszej sesji odbyła się miła uroczystość, podczas której podziękowano radzie programowej – osobom, które przez wiele lat czuwały nad stroną merytoryczną kongresów, wyznaczały kierunki oraz wskazywały tematy trudne, ważne i takie, których nie wolno pominąć, a także wielokrotnie same dzieliły się z Państwem swoją wiedzą i doświadczeniem.

Do góry