Mięczak zakaźny

lek. Urszula Coupland
prof. dr hab. n. med. Magdalena Marczyńska

Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie

Adres do korespondencji: lek. Urszula Coupland, Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie, ul. Wolska 37, 01-201 Warszawa; e-mail: urszula.coupland@gmail.com

Mięczak zakaźny (molluscum contagiosum) jest powszechną infekcją skóry dzieci i młodzieży. W większości przypadków rozpoznanie zakażenia ustala się na podstawie typowego wyglądu zmian skórnych oraz wywiadu epidemiologicznego (występowanie zachorowań w najbliższym otoczeniu).

Wprowadzenie

Wirus mięczaka zakaźnego (MCV – molluscum contagiosum virus) jest dwuniciowym wirusem DNA z grupy pokswirusów.1,2 Wyróżniamy 4 podtypy MCV: MCV-1, MCV-2, MCV-3 i MCV-4. Za około 90% infekcji odpowiada typ pierwszy, natomiast typ drugi występuje głównie u osób z upośledzoną odpornością (m.in. pacjentów zakażonych HIV). Podtyp wirusa nie wpływa na morfologię zmian. Wirus wnika przez naskórek i replikuje w cytoplazmie keratynocytów, powodując hiperplazję i hipertrofię oraz powstanie charakterystycznych ciał mięczakowatych zwanych ciałkami Hendersona-Pattersona.1,3

Choroba rozprzestrzenia się przez kontakt seksualny z osobami zakażonymi oraz poprzez przedmioty mające styczność ze zmienioną chorobowo skórą, takie jak ręczniki czy przybory do kąpieli. W przebiegu zakażenia dochodzi także do autoinokulacji. Nie...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Obraz kliniczny

Diagnostyka różnicowa

Rozpoznanie różnicowe mięczaka zakaźnego obejmuje zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV – human papilloma virus), ziarniniaki oraz inne torbiele gruczołowe, naskórkowe i [...]

Leczenie

Zakażenie wirusem mięczaka zakaźnego jest infekcją samoograniczającą się. Jego leczenie powinno być dostosowane indywidualnie do wieku pacjenta oraz rozległości zmian i [...]

Podsumowanie

Leczenie mięczaka zakaźnego wciąż stanowi przedmiot dyskusji. Jego podstawą jest poinformowanie rodziców/opiekunów o chorobie, sposobie rozprzestrzeniania się zakażenia oraz ewentualnych metodach [...]

Do góry