Słowo wstępne

Słowo wstępne

prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski

Redaktor Naczelny „Pediatrii po Dyplomie″

Small peregud pogorzelski 1 opt

prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski

Szanowni Państwo!

Przekazujemy Państwu kolejny, tym razem wakacyjny, numer „Pediatrii po Dyplomie”. Jesteśmy przekonani, że i tym razem spełnimy Państwa oczekiwania.

W artykule „Wcześniak u lekarza rodzinnego – niedokrwistość a żelazo” omówiono przyczyny i objawy niedokrwistości u noworodków urodzonych przedwcześnie. Przedstawiono zasady suplementacji żelaza w okresie noworodkowym i niemowlęcym, powołując się na wytyczne amerykańskie, europejskie i polskie.

Dobra znajomość objawów wskazujących na hipoglikemię oraz nauczenie się właściwego postępowania diagnostycznego i terapeutycznego, zwłaszcza w stanach nagłego zmniejszenia się stężenia glukozy we krwi, stanowią niezwykle ważne elementy zapobiegania poważnym konsekwencjom zdrowotnym hipoglikemii u dzieci, szczególnie zaburzeniom neurologicznym. Dlatego polecam Państwa uwadze artykuł „Hipoglikemia u dziecka – jak zapobiegać i leczyć?”, w którym dokładnie omówiono, jak postępować w przypadku podejrzenia lub rozpoznania hipoglikemii.

Z artykułu „Diagnostyka interwencyjna w chorobach przewodu pokarmowego” dowiedzą się Państwo, jak należy przygotować dziecko do endoskopii oraz czy znieczulenie lub inna forma sedacji są konieczne. Ponadto uzyskają Państwo informacje na temat wskazań i przeciwwskazań do wykonania gastroskopii, kolonoskopii i ECPW u pacjentów pediatrycznych.

Bezobjawowa bakteriuria nadal przysparza wielu problemów lekarzom POZ, dlatego proponuję pochylenie się nad artykułem pod tym samym tytułem, w którym przedstawiono algorytm postępowania u dzieci ze stwierdzoną bezobjawową bakteriurią.

Zachęcam Państwa także bardzo gorąco do zapoznania się z pozostałymi artykułami zawartymi w bieżącym numerze „Pediatrii po Dyplomie”.

Serdecznie zapraszam Państwa do lektury.

Do góry