Pediatria po Dyplomie Nr 02 (kwiecień) / 2019

250
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

02/2019
Słowo wstępne
Temat numeru
Wytyczne
ArtykuŁy
Noworodek w ambulatorium
Dermatologia
Standardy postępowania
Omówmy to na przypadkach
Zabiegi po zdrowie
Prawo – dziecinnie proste