MFGM – naturalny składnik wspierający odporność niemowląt

dr hab. n. med. Dariusz Gruszfeld, prof. IPCZD

Klinika Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

Adres do korespondencji: dr hab. n. med. Dariusz Gruszfeld, prof. IPCZD

Klinika Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa

  • Tłuszcz – niezbędny składnik odpowiadający za rozwój układów nerwowego i immunologicznego. Omówienie roli tłuszczu w prawidłowym rozwoju dziecka
  • Czym jest MFGM i jak powstaje? Wpływ fosfolipidów MFGM na kształtowanie odporności i mikrobioty jelitowej u niemowląt
  • Korzyści zdrowotne wynikające z karmienia niemowląt mlekiem modyfikowanym wzbogaconym w MFGM (omówienie wyników badań):
    • poprawa odpowiedzi immunologicznej
    • bezpośredni wpływ na zwalczanie patogenów


Mleko matki jest złożoną mieszaniną składników odżywczych optymalnie dostosowanych do potrzeb szybko rosnącego organizmu. Tłuszcze są szczególnie istotnym składnikiem diety niemowląt nie tylko dlatego, że stanowią źródło energii, lecz także ze względu na istotną rolę, jaką odgrywają w rozwoju układu nerwowego oraz kształtowaniu odpowiedzi immunologicznej1.

Rola tłuszczu jako niezbędnego składnika w żywieniu niemowląt

W pierwszych 6 miesiącach życia dziecka udział energii pochodzącej z tłuszczu wynosi 50-55%, natomiast w drugim półroczu – 40%2. Znajdujące się we frakcji tłuszczowej kwasy omega (-3 i -6) są prekursorami długołańcuchowych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (LC-PUFA – long chain polyunsaturated fatty acids), między innymi kwasu dokozaheksaenowego (DHA), który pełni ważną funkcję w neurorozwoju niemowląt. DHA jest składnikiem budulcowym tkanki nerwowej, stanowi około 60% części fosfolipidowej neuronów. Jest również składnikiem komórek siatkówki oka, dlatego odpowiednia podaż DHA zapewnia prawidłowy rozwój ostrości widzenia3. Zapotrzebowanie na DHA w pierwszym roku życia dziecka wynosi około 100 mg na dobę1. DHA uznano za niezbędny składnik dla prawidłowego rozwoju dziecka, dlatego od 2020 roku będzie obowiązkowym składnikiem mleka modyfikowanego4.

MFGM – czym jest i jak powstaje?

Dzięki nieustannym badaniom nad składem mleka matki producenci żywności dla niemowląt próbują opracować mleko modyfikowane możliwie najbardziej zbliżone składem do naturalnego pokarmu. W ostatnich latach uwagę badaczy skupia m.in. powstająca naturalnie w procesie laktacji błona otaczająca każdą kuleczkę tłuszczu mlecznego podczas jej uwalniania do światła przewodów mlecznych gruczołu sutkowego (MFGM – milk fat globule membrane).

Proces powstawania kuleczki tłuszczu mlecznego rozpoczyna się w laktocytach (ryc. 1). W siateczce śródplazmatycznej syntetyzowane są trójglicerydy, które następnie gromadzą się między wewnętrzną a zewnętrzną fosfolipidową warstwą jej błony (retiku...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Rola tłuszczu jako niezbędnego składnika w żywieniu niemowląt

W pierwszych 6 miesiącach życia dziecka udział energii pochodzącej z tłuszczu wynosi 50-55%, natomiast w drugim półroczu – 40%2. Znajdujące się [...]

MFGM – czym jest i jak powstaje?

Dzięki nieustannym badaniom nad składem mleka matki producenci żywności dla niemowląt próbują opracować mleko modyfikowane możliwie najbardziej zbliżone składem do naturalnego [...]

Efekty zdrowotne żywienia mlekiem modyfikowanym z MFGM

W ostatnich latach opublikowano wyniki badań analizujących wpływ wzbogacania mleka modyfikowanego w MFGM na rozwój niemowląt.

Podsumowanie

MFGM dzięki zawartości ważnych składników bioaktywnych w szczególny sposób reguluje wiele procesów zachodzących w organizmie niemowlęcia. W badaniach przedklinicznych wykazano korzystny [...]

Do góry