Zabiegi po zdrowie

Potrzeby rehabilitacyjne dzieci z zespołem Aspergera

mgr fizjoterapii Sandra Osipiuk

Centrum Rehabilitacji Fizjo4Life w Warszawie

Adres do korespondencji: mgr Sandra Osipiuk

Centrum Rehabilitacji Fizjo4Life

ul. Jagiellońska 4, 03-721 Warszawa; e-mail: sandraosipiuk@gmail.com

  • Objawy zespołu Aspergera i problemy funkcjonalne występujące u dzieci z tym zaburzeniem
  • Omówienie problemów motorycznych towarzyszących zespołowi Aspergera
  • Jakie są cele fizjoterapii w zespole Aspergera? Propozycje fizjoterapii u pacjentów pediatrycznych

Zespół Aspergera jest całościowym zaburzeniem rozwoju mieszczącym się w spektrum autyzmu. Charakteryzuje się ograniczonymi i powtarzanymi wzorcami zachowań oraz zainteresowań, które współwystępują z trudnościami w kontaktach społecznych. Różni się od innych zaburzeń ze spektrum autyzmu tym, że u pacjentów z tym zespołem zostaje zachowany względny rozwój językowy i poznawczy. Nazwa zaburzenia pochodzi od nazwiska austriackiego pediatry Hansa Aspergera, który w 1944 roku jako pierwszy opisał dzieci wykazujące charakterystyczne zaburzenia rozwojowe w zakresie funkcji motorycznych i społecznych1. Dokładna przyczyna zespołu Aspergera nie jest znana. W badaniach klinicznych wskazano m.in. na czynniki genetyczne2. Występowanie tego zaburzenia u dzieci szacuje się na około 0,02-0,03%3, przy czym częściej dotyka ono chłopców niż dziewczynki.

Leczenie zespołu Aspergera oparte jest głównie na terapii behawioralnej, koncentrującej się na niezaradności motorycznej, obsesyjnych i powtarzających się zachowaniach oraz deficytach w umiejętnościach komunikacyjnych.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Objawy

Do najczęstszych objawów zespołu Aspergera zalicza się:

Fizjoterapia

Cele fizjoterapii u pacjentów z zespołem Aspergera to6:

Podsumowanie

Problemy rozwojowe dzieci z zespołem Aspergera w dużej mierze dotyczą umiejętności ruchowych. Odpowiednio dobrana fizjoterapia powinna być traktowana jako uzupełnienie podstawowego [...]
Do góry