Omówmy to na przypadkach

Leczenie chirurgiczne powikłań uchyłka Meckela

lek. Anna Szubryt

Oddział Pediatrii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu

Adres do korespondencji: lek. Anna Szubryt

Oddział Ogólnopediatryczny, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ul. 3 Maja 13-15, 41-800 Zabrze; e-mail: lekaszubryt@gmail.com

  • Czym jest uchyłek Meckela i czy jest groźny?
  • Omówienie zróżnicowanej symptomatologii uchyłka Meckela i trudności diagnostycznych
  • Kiedy należy usunąć uchyłek Meckela, a kiedy go pozostawić? Wybór postępowania na podstawie badań retrospektywnych


Poniżej opisałam 2 pacjentów pediatrycznych, których spotkałam w swojej praktyce klinicznej w odstępie zaledwie kilku dni po rozpoczęciu pracy na Oddziale Pediatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. Mimo tego samego rozpoznania głównego oba przypadki różniły się symptomami, które pojawiły się na początku procesu diagnostycznego. To dowodzi, że diagnostyka uchyłka Meckela nie jest łatwa i często objawy kliniczne przypominają inne jednostki chorobowe, np. przepuklinę pępkową i cukrzycę typu 1, co pierwotnie podejrzewano w poniższych przypadkach.

Opis przypadku 1

Na szpitalny oddział ratunkowy (SOR) został przyjęty 16-miesięczny chłopczyk z powodu bólu brzucha trwającego od 2 dni. Według rodziców bóle miały charakter napadowy, skurczowy. W dniu poprzedzającym zgłoszenie u dziecka 2 razy wystąpiły wymioty, a w dniu przyjęcia chłopiec ponownie 2 razy zwrócił treść pokarmową. Nie obserwowano biegunki, ostatni stolec (prawidłowy) dziecko oddało na 2 dni przed zgłoszeniem. W dniu poprzedzającym wizytę na SOR-ze stwierdzono u niego stan podgorączkowy. Pacjenta badał tego dnia lekarz POZ, który zalecił obserwację oraz leczenie objawowe. W trakcie wywiadu ustalono, że chłopiec miał uzgodniony termin zabiegu przepukliny pępkowej za 5 miesięcy.

 

Dotychczas pacjent poważniej nie chorował. Nie przyjmował leków na stałe, nie stwierdzono u niego alergii. Matka miała rozpoznaną celiakię. Dziecko pochodziło z CIX (ciąża 9), PVI (poród 6; odbył się siłami natury [PSN]), urodzone o czasie, otrzymało 10 punktów w skali Apgar.

W badaniu przedmiotowym wykonanym w chwili zgłoszenia na SOR stan ogólny dziecka był mierny, kontakt z nim adekwatny do wieku, chłopiec był apatyczny. Brzuch w poziomie klatki piersiowej. W okolicy pępka wyczuwalny bolesny opór wielkości mandarynk...

Wdrożono całkowite żywienie pozajelitowe. W kolejnych dobach chłopiec czuł się lepiej. Włączono żywienie doustne. Podczas hospitalizacji bez powikłań. Dziecko w stanie dobrym wypisano do domu.

W badaniu histopatologicznym otrzymanym po wypisie pacjenta w obrazie mikroskopowym opisano: uchyłek o błonie śluzowej typu jelita cienkiego z obecnością ogniskowej martwicy krwotocznej błony śluzowej. Wyrostek robaczkowy bez cech stanu zapalnego.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Omówienie

Wada ściany jelita cienkiego, nazywana współcześnie uchyłkiem Meckela (MD – Meckel's diverticulum), została po raz pierwszy opisana przez Fabriciusa Hildanusa w [...]

Podsumowanie

Uchyłek Meckela to schorzenie o zróżnicowanej symptomatologii klinicznej, od bezobjawowego przebiegu po zagrażające życiu powikłania, takie jak niedrożność jelit czy ostre [...]

Do góry