Pediatria po Dyplomie Nr 05 (październik) / 2019

250
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

05/2019
Słowo wstępne
Temat numeru
Standardy postępowania
Dermatologia
Noworodek w ambulatorium
Omówmy to na przypadkach
Zabiegi po zdrowie
Prawo – dziecinnie proste