Zalecenia dotyczące aktywności fizycznej u dzieci z kardiomiopatiami

dr hab. n. med. Lidia Ziółkowska, prof. IPCZD

Klinika Kardiologii, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

Adres do korespondencji: dr hab. n. med. Lidia Ziółkowska, prof. IPCZD

Klinika Kardiologii, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”

al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa; e-mail: l.ziolkowska@ipczd.pl

  • Omówienie dziedzicznych kardiomiopatii występujących u pacjentów pediatrycznych: kardiomiopatii przerostowej, rozstrzeniowej oraz rzadziej występujących w populacji dziecięcej arytmogennej kardiomiopatii prawej komory, kardiomiopatii z niescalenia mięśnia lewej komory i kardiomiopatii restrykcyjnej
  • Kardiomiopatie a ryzyko nagłego zgonu sercowego
  • Czy dzieci z kardiomiopatiami mogą wyczynowo uprawiać sport?
  • Jakie rekreacyjne zajęcia fizyczne są wskazane u pacjentów z kardiomiopatiami?

Korzystny wpływ ćwiczeń fizycznych na układ sercowo-naczyniowy jest powszechnie znany, a regularna aktywność sportowa jest ważnym elementem zmniejszania ryzyka związanych z nim chorób. Dziedziczne kardiomiopatie należą do głównych przyczyn nagłego zgonu sercowego (SCD – sudden cardiac death) lub nagłego zatrzymania krążenia u młodych ćwiczących osób, w tym wyczynowych sportowców1. Rozpoznanie kardiomiopatii, szczególnie u pacjentów bez objawów klinicznych choroby, ma istotne znaczenie w dalszym postępowaniu diagnostyczno-terapeutycznym oraz w ustaleniu zaleceń dotyczących uprawiania sportu i rekreacyjnej aktywności fizycznej.

Kardiomiopatia przerostowa

Kardiomiopatia przerostowa (HCM – hypertrophic cardiomyopathy) jest najczęstszą genetycznie uwarunkowaną chorobą serca i odpowiada za 42% wszystkich przypadków kardiomiopatii u dzieci. Rozpoznanie HCM wymaga stwierdzenia grubości mięśnia lewej kom...

Kardiomiopatia rozstrzeniowa

Kardiomiopatia rozstrzeniowa (DCM – dilated cardiomyopathy) charakteryzuje się powiększeniem i upośledzeniem funkcji skurczowej lewej komory lub obu komór serca. Jest najczęstszą postacią kardiomiopatii u dzieci (około 0,58 przypadku na 100 000 dz...

Arytmogenna kardiomiopatia prawej komory

Arytmogenna kardiomiopatia prawej komory (ARVC – arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy) charakteryzuje się stopniowym zastępowaniem mięśnia sercowego przez tkankę tłuszczową i/lub włóknistą, obejmującą głównie mięsień prawej komory. Obra...

Kardiomiopatia z niescalenia mięśnia lewej komory

Kardiomiopatia z niescalenia mięśnia lewej komory (LVNC – left ventricular non-compaction) jest genetycznie uwarunkowaną patologią serca charakteryzującą się wzmożonym beleczkowaniem mięśnia lewej komory, obecnością zatok międzybeleczkowych oraz w...

Kardiomiopatia restrykcyjna

Kardiomiopatia restrykcyjna (RCM – restrictive cardiomyopathy) jest rzadką genetycznie uwarunkowaną postacią kardiomiopatii u dzieci. U około 28% chorych z RCM występuje SCD, najprawdopodobniej w mechanizmie złożonych tachyarytmii komorowych. Kard...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Kardiomiopatia z niescalenia mięśnia lewej komory

Kardiomiopatia z niescalenia mięśnia lewej komory (LVNC – left ventricular non-compaction) jest genetycznie uwarunkowaną patologią serca charakteryzującą się wzmożonym beleczkowaniem mięśnia [...]

Zalecenia dotyczące sportu rekreacyjnego u dzieci z kardiomiopatiami

Pacjenci z kardiomiopatiami powinni unikać wyczynowego uprawiania sportu, ale wskazane są rekreacyjny wysiłek fizyczny oraz zdrowy tryb życia. Najwięcej badań oceniających [...]

Podsumowanie

Pacjenci z kardiomiopatiami powinni unikać wyczynowego uprawiania sportu, ale wskazane są zdrowy tryb życia oraz rekreacyjny wysiłek fizyczny dostosowany do objawów [...]
Do góry