Oligosacharydy mleka kobiecego – co o nich wiemy

dr hab. n. med. Iwona Sadowska-Krawczenko, prof. UMK

Katedra Neonatologii, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Adres do korespondencji: dr hab. n. med. Iwona Sadowska-Krawczenko, prof. UMK

Katedra Neonatologii, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz; e-mail: iwonasadowska@cm.umk.pl

  • Aktualny stan wiedzy na temat oligosacharydów mleka kobiecego (HMO)
  • Jak HMO wpływają na zdrowie noworodków i niemowląt?
  • Prezentacja wyników badań klinicznych na temat zastosowania mleka modyfikowanego wzbogaconego o HMO u dzieci

Mleko kobiece jest niewątpliwie najlepszym pokarmem dla noworodka i niemowlęcia. Karmienie piersią wiąże się m.in. z mniejszym ryzykiem występowania zakażeń układu oddechowego i pokarmowego, otyłości, cukrzycy oraz alergii u dziecka1. Sugeruje się korzystny wpływ specyficznych, bioaktywnych składników mleka kobiecego, w tym oligosacharydów mleka kobiecego (HMO – human milk oligosaccharides).

HMO to trzeci, po laktozie i lipidach, pod względem ilościowym składnik mleka kobiecego. W mleku dojrzałym występuje w stężeniu 5-15 g/l, a w mleku początkowym (siarze) – 15-32 g/l. Organizm kobiety zużywa aż 10% energii potrzebnej do produkcji mleka na tworzenie HMO2. Co ciekawe, zawartość HMO jest typowa dla mleka kobiecego – w mleku krowim HMO występują w śladowej ilości (0,05 g/l).

Co to są HMO?

HMO to złożone węglowodany, w których skład wchodzą monocukry. Każda cząsteczka HMO zawiera laktozę i dodatkowo przynajmniej jeden specyficzny składnik: fukozę, kwas sjalowy lub N-acetyloglukozaminę. Obecnie znanych jest około 200 cząsteczek HMO, z czego około 40% stanowią dwa oligosacharydy: 2’-fukozylolaktoza (2’FL) oraz lakto-N-neotetraoza (LNnT)3.

Od czego zależą skład HMO i ich ilość w mleku kobiecym?

Skład i ilość HMO zmieniają się w zależności od wielu czynników. Najistotniejszymi z nich są faza laktacji (siara czy mleko dojrzałe) oraz status genetyczny matki. Każda kobieta wydziela specyficzny dla siebie zestaw HMO. Znaczący wpływ na ilość i...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Co to są HMO?

HMO to złożone węglowodany, w których skład wchodzą monocukry. Każda cząsteczka HMO zawiera laktozę i dodatkowo przynajmniej jeden specyficzny składnik: fukozę, [...]

Od czego zależą skład HMO i ich ilość w mleku kobiecym?

Skład i ilość HMO zmieniają się w zależności od wielu czynników. Najistotniejszymi z nich są faza laktacji (siara czy mleko dojrzałe) [...]

Co się dzieje z HMO po spożyciu?

HMO są odporne na niskie pH żołądka oraz enzymy trawienne. Około 99% HMO dostaje się do jelita w postaci niezmienionej, gdzie [...]

Jakie znaczenie ma HMO dla zdrowia noworodka i niemowlęcia?

HMO nie są trawione przez przewód pokarmowy dziecka, działają jak prebiotyki – pomagają w utrzymaniu korzystnego składu mikroflory jelitowej. Poza wspieraniem [...]

Co wykazano w badaniach klinicznych dotyczących mleka modyfikowanego zawierającego HMO?

W 2017 roku opublikowano randomizowane badanie z podwójnie ślepą próbą, w którym wykazano korzystny wpływ mleka modyfikowanego z dodatkiem 2’FL oraz [...]

Czy HMO zapobiega NEC?

Martwicze zapalenie jelit (NEC – necrotizing enterocolitis) to ciężka, obarczona dużą śmiertelnością choroba noworodków urodzonych znacznie przedwcześnie. Szacuje się, że zapadnie [...]

Czy dodawanie HMO do mleka modyfikowanego jest bezpieczne?

Oba omawiane oligosacharydy, zarówno 2’FL, jak i LNnT, stosowane oddzielnie lub łącznie, dodawane do mleka modyfikowanego bądź mleka dla małych dzieci [...]

Podsumowanie

HMO to istotny składnik mleka kobiecego o udokumentowanym korzystnym działaniu na zdrowie niemowlęcia. Mleka modyfikowane z 2’FL i LNnT wspomagają rozwój [...]

Do góry