Omówmy to na przypadkach

Przewlekła biegunka z alkalozą metaboliczną – co to może być?

lek. Łukasz Dembiński

Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Adres do korespondencji: lek. Łukasz Dembiński

Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci, Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa; e-mail: lukaszdembinski@gmail.com

  • Opis przypadku niemowlęcia z rozpoznaną biegunką chlorkową:
    • diagnostyka i rola badania genetycznego
    • metody postępowania u dzieci – suplementacja NaCl i KCl
  • Omówienie patofizjologii biegunki chlorkowej


Dwumiesięczne niemowlę płci męskiej karmione sztucznie zostało przyjęte w trybie pilnym na oddział z następującymi objawami: było apatyczne, skóra marmurkowata, stwierdzono olbrzymi wzdęty brzuch, zapadnięte ciemię, wyschnięte śluzówki, tachykardię, powrót kapilarny >4 s. Ostatni stolec dziecko oddało około 12 godzin wcześniej, masa ciała w chwili przyjęcia wynosiła 2920 g. W wywiadzie od urodzenia wodnista biegunka. W związku z podejrzeniem nietolerancji pokarmowej zastosowano różne mieszanki: bezlaktozową, hydrolizat białek mleka krowiego o znacznym stopniu hydrolizy, a następnie mieszankę elementarną, ale nie uzyskano poprawy. W wywiadzie ciążowym: wielowodzie u matki, poszerzone pętle jelitowe u płodu wykryte w badaniu ultrasonograficznym (USG), poród w 37 tygodniu ciąży; poza tym bez zmian.

Do góry