Temat numeru

Profilaktyka infekcyjnego zapalenia wsierdzia – wciąż aktualny problem w populacji pediatrycznej

lek. Justyna Łopacińska1
dr hab. n. med. Lidia Ziółkowska, prof. IPCZD2

1I Klinika Pediatrii, I Oddział Chorób Dziecięcych, Pododdział Kardiologiczno-Nefrologiczno-Reumatologiczny, Świętokrzyskie Centrum Pediatrii im. Władysława Buszkowskiego w Kielcach

2Klinika Kardiologii, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. Lidia Ziółkowska, prof. IPCZD

Klinika Kardiologii, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”

al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa

e-mail: l.ziolkowska@ipczd.pl

  • Zapobieganie rozwojowi infekcyjnego zapalenia wsierdzia (IZW) w świetle wytycznych ESC z 2015 roku
  • Wskazania do profilaktyki antybiotykowej przed różnego rodzaju zabiegami
  • Przegląd niespecyficznych środków zapobiegających IZW


Infekcyjne zapalenie wsierdzia (IZW) nadal stanowi poważny problem diagnostyczny i terapeutyczny mimo postępu, jaki dokonał się w echokardiografii, mikrobiologii, farmakoterapii i kardiochirurgii. Wpływ na to mają: zmiana czynników infekcyjnych w ciągu ostatnich lat ze zwiększającym się udziałem zakażeń gronkowcowych oraz szpitalnych w rozwoju IZW, pojawienie się nowych grup ryzyka, takich jak osoby przyjmujące dożylne środki narkotyczne, a także wzrastająca liczba pacjentów wymagających stosowania centralnych cewników naczyniowych, chorych przewlekle dializowanych, pacjentów wymagających wszczepienia układu stymulującego serce lub kardiowertera-defibrylatora. Istotne znaczenie ma też rosnąca liczba zabiegów i operacji stomatologicznych.

IZW wiąże się z wysoką śmiertelnością oraz występowaniem poważnych powikłań. Z tego powodu zachodzi konieczność racjonalnego postępowania, począwszy od wnikliwej diagnostyki choroby, przez prawidłową antybiotykoterapię, leczenie kardiochirurgiczne, a przede wszystkim profilaktykę. Profilaktykę antybiotykową zaleca się u pacjentów należących do grupy największego ryzyka rozwoju IZW, jednakże niespecyficzne środki zapobiegawcze powinny być rozszerzone na wszystkich pacjentów z wadami serca, jak również stosowane w populacji ogólnej. W profilaktyce IZW szczególny nacisk należy położyć na leczenie choroby próchnicowej u dzieci oraz zapobieganie wszelkim stanom zapalnym w obrębie jamy ustnej.

Ryzyko rozwoju IZW i profilaktyka w świetle wytycznych ESC

Najnowsze standardy postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w IZW oraz zasady zapobiegania tej chorobie zostały przedstawione przez ekspertów European Society of Cardiology (ESC) w 2015 roku1. Prewencja ma na celu istotne zmniejszenie liczby za...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Ryzyko rozwoju IZW i profilaktyka w świetle wytycznych ESC

Najnowsze standardy postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w IZW oraz zasady zapobiegania tej chorobie zostały przedstawione przez ekspertów European Society of Cardiology (ESC) w [...]

Wskazania do profilaktyki antybiotykowej

Ryzyko IZW u dzieci z próchnicą zębów może być bardziej związane z powtarzającą się bakteriemią niż z nasiloną, ale sporadyczną, bakteriemią [...]

Podsumowanie

Infekcyjne zapalenie wsierdzia jest chorobą o ciężkim przebiegu klinicznym i poważnym rokowaniu. Mimo postępu w diagnostycznych badaniach obrazowych, mikrobiologii, farmakologii oraz [...]

Do góry