Omówmy to na przypadkach

17-letni pacjent z zapaleniem mięśnia sercowego w czasach pandemii COVID-19

lek. Witold Wawrzeczko

Oddział Pediatryczny, Szpital Śląski w Cieszynie

konsultacja: dr n. med. Tomasz Dyrda

Adres do korespondencji:

lek. Witold Wawrzeczko

Oddział Pediatryczny, Szpital Śląski w Cieszynie

ul. Bielska 4, 43-400 Cieszyn

e-mail: witold_wawrzeczko@wp.pl

  • Zapalenie mięśnia sercowego – jednostka chorobowa, o której należy pamiętać w diagnostyce różnicowej u pacjenta z dusznością
  • Zróżnicowana etiologia i symptomatologia zapalenia mięśnia sercowego
  • Jak rozpoznać i leczyć tę rzadką chorobę u dziecka? Wyzwanie diagnostyczne i terapeutyczne

Zapalenie mięśnia sercowego w populacji dziecięcej stanowi wyzwanie diagnostyczne dla każdego lekarza. W związku z bardzo dużą liczbą objawów oraz rzadkim występowaniem tej choroby łatwo pominąć ją w diagnostyce różnicowej. Tym bardziej jest to prawdopodobne w czasie pandemii SARS-CoV-2, kiedy kontakt z pacjentem z podejrzeniem COVID-19 ogranicza się do niezbędnego minimum i nie zawsze możliwe jest wykonanie wszystkich badań do czasu otrzymania wyniku wymazu, a konieczne jest szybkie podjęcie decyzji, na jakim oddziale chory powinien się znaleźć.

Opis przypadku

Na początku pandemii COVID-19 w Polsce zespół ratownictwa medycznego przywiózł 17-letniego chłopca wraz z matką na SOR Szpitala Śląskiego w Cieszynie z powodu duszności. Około 4 tygodni wcześniej pacjent prezentował objawy infekcji dróg oddechowych z gorączką, które ustąpiły po 7-dniowej kuracji amoksycyliną z kwasem klawulanowym. Po 5 dniach ponownie wystąpiły gorączka oraz ból gardła, które leczono z dobrym skutkiem przez 7 dni amoksycyliną. Po 3 dniach od odstawienia antybiotyku pojawiły się takie dolegliwości, jak: ból gardła, kaszel, złe samopoczucie oraz gorączka do 39°C. Po konsultacji w formie teleporady zlecono aksetyl cefuroksymu – pacjent przyjął 3 dawki leku, z czego ostatnią zażył rano, kilka godzin przed zgłoszeniem się na SOR naszego szpitala. Poza tym od poprzedniego dnia skarżył się na okresowy ból w klatce piersiowej o nieokreślonym charakterze.

W ambulansie pacjent z dusznością, cierpiący, ale w pełnym kontakcie logicznym, zorientowany w miejscu i czasie, podłączono mu wlew kroplowy z paracetamolem, w trakcie badania bez dolegliwości bólowych.

 

W badaniu przedmiotowym rytm serca miarowy ~140/min, ciśnienie tętnicze 100/80 mmHg, temperatura ciała 37,2°C, w badaniu elektrokardiograficznym (EKG) bez cech ostrego zespołu wieńcowego, powrót włośniczkowy w normie, ujemne załamki T w odprowadzeniach V3-V6, tachypnoe 30 oddechów/min, saturacja (SpO2) 94%, oddech płytki, osłuchowo nad płucami ściszony szmer pęcherzykowy, brzuch miękki, bez oporów patologicznych, bez organomegalii, objawy otrzewnowe ujemne, objawy oponowe ujemne, bez objawów ogniskowych ze strony ośrodkowego układu nerwowego (OUN), skóra bez wysypki, gardło zaczerwienione, węzły chłonne szyjne wielkości około 1,5 × 1,5 cm, tkliwe.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Omówienie

Zapalenie mięśnia sercowego występuje stosunkowo rzadko u dzieci. Według różnych źródeł częstość jego rozpoznawania w populacji dziecięcej waha się od 0,02% [...]

Podsumowanie

Zapalenie mięśnia sercowego może dawać wiele objawów ze strony różnych układów lub przebiegać w sposób niespecyficzny i skrycie. Dlatego istotne znaczenie [...]

Do góry