Omówmy to na przypadkach

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych o etiologii S. salivarius u pacjenta po urazie czaszkowo-mózgowym

lek. Ewa Sikorska
lek. Monika Radwańska
lek. Paulina Jabłońska
lek. Aneta Blek
lek. Beata Maciągowska

Oddział Pediatryczny, Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu

Adres do korespondencji:

lek. Ewa Sikorska

Oddział Pediatryczny,

Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu

ul. Armii Krajowej 7, 98-200 Sieradz

e-mail: pediatria@szpitalsieradz.pl

  • Zapalenie opon mózgowo rdzeniowych (ZOMR) najczęstszą formą infekcji w obrębie ośrodkowego układu nerwowego u dzieci
  • Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne u obciążonego wywiadem neurochirurgicznym nastoletniego chłopca hospitalizowanego z powodu ZOMR o etiologii Streptococcus salivarius


Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (ZOMR) jest najczęstszą formą infekcji w obrębie ośrodkowego układu nerwowego (OUN) u dzieci. Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w 2019 roku odnotowano ponad 2000 zachorowań na ZOMR, z czego 2/3 stanowiły przypadki o etiologii bakteryjnej. Mimo prowadzonych działań profilaktycznych, w tym rozpowszechnienia szczepień, a także coraz lepszych metod diagnostycznych i leczniczych ZOMR nadal jest stosunkowo częstą przyczyną nieodwracalnych powikłań oraz śmierci wśród dzieci. Co więcej, szczególne trudności diagnostyczno-terapeutyczne mogą nastręczać pacjenci po przebytych urazach czaszkowo-mózgowych, zwłaszcza w kontekście znaczącej poprawy ich przeżywalności.

Opis przypadku

Szesnastoipółletni chłopiec został przywieziony do szpitala przez zespół ratownictwa medycznego z powodu kilkukrotnych wymiotów z towarzyszącymi dreszczami oraz nasilających się bólów głowy. Z wywiadu wiadomo, że od 2 dni obserwowano u niego wyciek mętnego, żółtawego płynu z nosa, który rodzice uznali za katar. Dolegliwościom towarzyszył ból gardła. Rodzice negowali występowanie gorączki, jednak dopytywani stwierdzili, że nie wykonywali pomiarów temperatury ciała u dziecka. U chłopca nie obserwowano utrat przytomności ani zaburzeń świadomości. Przed rokiem pacjent był hospitalizowany na oddziale intensywnej opieki medycznej i operowany neurochirurgicznie z powodu obecności ostrego krwiaka podtwardówkowego półkuli lewej oraz złamań w obrębie kości podstawy czaszki, kości czołowej, a także ścian lewego oczodołu, powstałych wskutek wypadku komunikacyjnego. Dotychczas chłopiec pozostawał pod opieką poradni neurochirurgicznej oraz neurologicznej dla dzieci, od pół roku nie wymagał podawania leków przeciwpadaczkowych.

W chwili przyjęcia na oddział pediatryczny szpitala wojewódzkiego w Sieradzu dziecko było w stanie średnim, apatyczne, w prawidłowym kontakcie słowno-logicznym, obserwowano nasilone dreszcze oraz wymioty fusowatą treścią. W wykonanych oznaczeniach parametrów życiowych stwierdzono: gorączkę 40,0°C, częstość rytmu serca 115/min, ciśnienie tętnicze 120/62 mmHg, wartość saturacji (SpO2) 98%.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Omówienie

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych jest stosunkowo rzadko występującą chorobą w populacji dziecięcej. Według statystyk jest ona rozpoznawana z częstością 6-8/100 000 dzieci/rok. Ze [...]

Podsumowanie

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych nadal może stanowić wyzwanie diagnostyczno-terapeutyczne, szczególnie u dzieci, które nie prezentują początkowo typowych objawów. Należy jednak zawsze je [...]

Do góry