Standardy postępowania

Standardy leczenia anginy i płonicy

prof. dr hab. n. med. Piotr Albrecht

Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Piotr Albrecht

Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci,

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa

e-mail: dr.piotr.albrecht@gmail.com

  • Angina czy szkarlatyna? Objawy zakażeń streptokokowych
  • Skala Centora/McIsaaca – przydatne narzędzie w diagnostyce zapalenia gardła
  • Przegląd leków zalecanych w leczeniu ostrego zapalenia gardła i migdałków wywołanego przez Streptococcus pyogenes według rekomendacji Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków z 2016 roku


Gorączka z bólem gardła to jedne z najczęściej zgłaszanych przez pacjentów objawów, zwłaszcza w populacji dziecięcej. Zazwyczaj przyczyną tych dolegliwości są infekcje wirusowe, a tylko w stosunkowo niewielkim odsetku przypadków (10-30%) zakażenia bakteryjne, a tak naprawdę tylko jedno – zakażenie paciorkowcem β-hemolizującym z grupy A (GAS – group A Streptococcus)1. Tylko ono upoważnia, a nawet w pewnym sensie obliguje, do wdrożenia odpowiedniej i skutecznej antybiotykoterapii. Szczególną postacią zakażenia paciorkowcowego, budzącą wciąż powszechny niepokój, a nawet strach, jest szkarlatyna (inaczej: płonica), czyli angina z typową wysypką płoniczą, wywoływana przez GAS produkujące jedną z 12 toksyn erytrogennych u osób nieposiadających przeciwciał przeciw tym toksynom. Główną rolę odgrywają co prawda toksyny typu A, C i SSA, ale płonicę można przechodzić nawet więcej niż 3 razy w życiu, a typową anginę paciorkowcową jeszcze częściej2.

Wielu z nas, lekarzy, obawia się możliwości wystąpienia powikłań w przypadku niesłusznie przyjętej postawy wyczekującej i rezygnacji z antybiotykoterapii. Część z nas także, aby uniknąć powtórnej wizyty w celu modyfikacji leczenia, przepisuje niemal na każde zaczerwienienie gardła z gorączką antybiotyk, w sytuacji gdy według badań zapalenia gardła wywoływane są najczęściej przez wirusy – z tego względu zapalenia gardła są najczęstszą przyczyną nadmiernej, zbędnej i stymulującej oporność bakterii antybiotykoterapii. Nasuwa się więc pytanie: czy podczas pierwszej wizyty chorego z zapaleniem gardła można ustalić odpowiednie rozpoznanie i wdrożyć racjonalne leczenie? Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca.

Po pierwsze, angina paciorkowcowa na ogół nie występuje u dzieci do 2-3 roku życia, takie przypadki są niebywałą rzadkością. Sięganie w takich okolicznościach po skomplikowaną diagnostykę czy antybiotykoterapię jest absolutnie nieracjonalne.

Po drugie, aby rozpoznać anginę paciorkowcową poza obrazem klinicznym, którego najważniejsze cechy przedstawia skala Centora/McIsaaca (tab. 1)1,3-6, a prawdopodobieństwo zakażenia paciorkowcowego i sposób postępowania uzależniony od uzyskanej z ta...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Czym płonica różni się od zwykłej anginy?

Otóż wysypka pojawia się w ciągu 24-48 godz. od wystąpienia dolegliwości, może się jednak czasem ujawnić wraz z pierwszymi objawami zapalenia [...]

Jaki jest zatem standard leczenia anginy paciorkowcowej i płonicy?

Zawsze trzeba mieć na uwadze, że terapia antybiotykowa u pacjentów z zapaleniem gardła wywołanym przez GAS znacznie skraca czas trwania choroby [...]

Czy i jak antybiotykoterapia chroni przed powikłaniami w postaci ostrego kłębkowego zapalenia nerek i gorączki reumatycznej?

Nie ma dowodów na to, że ostremu popaciorkowcowemu zapaleniu kłębuszków nerkowych można zapobiegać poprzez nawet skuteczną antybiotykoterapię zapalenia gardła lub piodermii [...]

Podsumowanie

Paciorkowcowe zapalenie gardła i płonica (szkarlatyna) to co prawda proporcjonalnie rzadkie przyczyny zapalenia gardła przebiegającego z gorączką, lecz budzą niejednokrotnie różnego [...]
Do góry