Temat numeru

Zakażenia RSV u dzieci

lek. Martyna Szwejkowska1
prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Aneta Nitsch-Osuch2

1Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Kierownik kliniki: dr hab. n. med. Ernest Kuchar

2Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Kierownik kliniki: prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Aneta Nitsch-Osuch

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Aneta Nitsch-Osuch

Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego,

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Wojciecha Oczki 3, 02-007 Warszawa

e-mail: anitsch@wum.edu.pl

  • Syncytialny wirus oddechowy (RSV) – trudny przeciwnik, szczególnie groźny dla niemowląt i małych dzieci
  • Objawy, diagnostyka i leczenie zakażenia wirusem RSV
  • Profilaktyka zakażeń RSV dziś i jutro


Syncytialny wirus oddechowy (RSV – respiratory syncytial virus) to otoczkowy, niesegmentowany, jednoniciowy wirus RNA o ujemnej czułości, należący do rodzaju Orthopneumovirus i rodziny Pneumoviridae, o średnicy około 150 nm. Ponadto poznano również nitkowate wiriony o długości kilku mikrometrów. Wykazano, że obie powyższe formy są zaraźliwe1. Kwas rybonukleinowy RSV zawiera 10 genów kodujących 11 białek, 4 z nich tworzą jego otoczkę i są związane z dwuwarstwą lipidową: białko macierzy (M), małe białko hydrofobowe (SH) oraz dwa glikozylowane białka powierzchniowe – fuzyjne (F) i glikoproteina (G). Kluczowe znaczenie dla zakaźności wirusa mają białko G, które odpowiada za przyczepianie się wirusa do komórek nabłonka oddechowego, oraz białko F, które determinuje fuzję błon wirusowych i komórkowych, a także wejście wirusowego RNA do komórki. Dzięki temu uruchamia się zapalna odpowiedź immunologiczna gospodarza obejmująca zarówno humoralną, jak i cytotoksyczną aktywację limfocytów T, co powoduje martwicę komórek nabłonka dróg oddechowych, prowadząc do ich niedrożności (poprzez zatykanie śluzem i resztkami komórkowymi). Do jej niepożądanych skutków należą również: dysfunkcja rzęsek (upośledzenie usuwania śluzu), obrzęk dróg oddechowych oraz zmniejszenie podatności płuc2,3.

Istnieją dwie główne grupy RSV: A i B, różne genotypy mogą współwystępować zarówno w danym sezonie epidemicznym, jak i w określonym regionie4. Zmienność antygenową między tymi grupami określa się na podstawie zmienności glikoproteiny G (występuje 35% homologii między glikoproteiną G grup A i B), stąd przeciwciała skierowane przeciwko białku G mogą być specyficzne dla podtypu, podczas gdy przeciwciała przeciwko białku F reagują krzyżowo w przypadku RSV grupy A i grupy B5.

Wyniki badań in vitro oraz in vivo dostarczają dowodów, że poszczególne szczepy RSV różnią się pod względem immunopatogenności. Przebieg zakażenia jest cięższy w przypadku infekcji podtypu A w porównaniu z infekcjami podtypu B. To sugeruje, że na fenotyp choroby składają się odpowiedź pacjenta oraz cechy samego wirusa.

RSV podatny na błędny mechanizm replikacji zależny od RNA pozwala na szybkie generowanie polimorfizmów pojedynczego nukleotydu, jak również innych mutacji, które przyczyniają się do jego zjadliwości, co sprawia, że potencjalne środki przeciwwirusowe czy szczepionki są nieskuteczne3. Jak dotąd analiza sekwencji nukleotydów białka G umożliwiła identyfikację 11 genotypów RSV A i 23 genotypów RSV B5.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Epidemiologia zakażeń RSV

Niemal każde dziecko (ponad 95%) do 2 roku życia przechodzi zakażenie RSV3,4. Szacuje się, że zakażenie dolnych dróg oddechowych (LRTI – [...]

Czynniki ryzyka hospitalizacji w przebiegu zakażenia RSV

Co najmniej połowę wszystkich niemowląt przyjętych do szpitala z powodu zakażenia RSV stanowią dzieci zdrowe, ponieważ niezależnym czynnikiem ryzyka hospitalizacji jest [...]

Łańcuch epidemiologiczny i objawy kliniczne zakażenia RSV

Źródłem zakażenia RSV jest człowiek. Zakażenie przenosi się drogą kropelkową, a okres inkubacji choroby wynosi 2-8 dni (średnio 4-6 dni), w [...]

Diagnostyka zakażeń RSV

Molekularne testy diagnostyczne stanowią podstawę wiedzy dotyczącej częstości występowania oraz rozpowszechnienia zakażenia RSV. Oprócz testów wykrywających obecność samego antygenu coraz częściej [...]

Leczenie zakażenia RSV

Postępowanie terapeutyczne u pacjentów z ostrym zapaleniem oskrzelików wymagających hospitalizacji polega na zastosowaniu przede wszystkim leczenia objawowego (wspomagającego), takiego jak tlenoterapia [...]

Profilaktyka zakażeń RSV

Ze względu na to, że dotychczas nie udało się opracować skutecznej szczepionki przeciw RSV, jedyną metodą ochrony przed zakażeniem jest uodpornienie [...]

Szczepienia przeciw RSV

Pierwsza szczepionka inaktywowana formaliną przeciw RSV została wynaleziona w 1960 roku, jednak wywołała ciężkie powikłania w postaci zapalenia płuc, ponadto 80% [...]

RSV a astma oskrzelowa

Istnieją doniesienia, że dzieci wymagające hospitalizacji z powodu obturacyjnego zapalenia oskrzeli lub oskrzelików spowodowanego RSV mogą doświadczać nawracających epizodów świszczącego oddechu [...]

Podsumowanie

Syncytialny wirus oddechowy wywołuje infekcje o znaczeniu globalnym, powoduje przede wszystkim ciężkie zakażenia u niemowląt i małych dzieci. Postępowanie terapeutyczne u [...]

Do góry