Standardy postępowania

Zalecenia diagnostyczno-terapeutyczne w zaburzeniach łaknienia u dzieci

prof. dr hab. n. med. Katarzyna Ziora

Katedra i Klinika Pediatrii w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Katarzyna Ziora

Katedra i Klinika Pediatrii w Zabrzu,

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

ul. 3 Maja 13-15, 41-800 Zabrze

e-mail: ziorkasia@wp.pl

© 2022 Medical Tribune Polska Sp. z o.o

  • Mechanizmy odpowiedzialne za regulację głodu i sytości
  • Brak apetytu u dzieci i młodzieży w codziennej praktyce lekarskiej pediatry – omówienie najczęstszych przyczyn i powikłań zaburzeń łaknienia w populacji pediatrycznej
  • Rola rodziców w diagnostyce i leczeniu zaburzeń łaknienia u dziecka


Zaburzenia łaknienia należą do jednych z częstszych problemów dotyczących dzieci zgłaszających się do gabinetu pediatrycznego. Zwykle termin „zaburzenie łaknienia” kojarzy się z brakiem apetytu. Należy jednak pamiętać, że może również oznaczać nadmierny apetyt.

Diagnostyka zaburzeń łaknienia z reguły jest inicjowana przez matkę zaniepokojoną brakiem apetytu u dziecka na podstawie obserwacji jego zachowań na co dzień. Zdarza się też, że lekarz jako pierwszy zwraca uwagę na problem braku apetytu u pacjenta i zapoczątkowuje diagnostykę tych zaburzeń. Dotyczy to dzieci, u których lekarz w trakcie badania bilansowego stwierdza niedobór lub nadmiar masy ciała, nieprawidłowe tempo wzrastania czy zaburzenie dojrzewania płciowego.

Regulacja łaknienia jest związana z działaniem wielu czynników biologicznych i środowiskowych, takich jak: stres, bodźce wzrokowe i smakowe, nawyki kulturowe1.

W utrzymaniu prawidłowego bilansu energetycznego u człowieka kluczową rolę odgrywają liczne hormony i neuroprzekaźniki modulujące łaknienie, tj.:

  • hormony przewodu pokarmowego, tkanki tłuszczowej, gruczołów dokrewnych (insulina)
  • peptydy ośrodkowego układu nerwowego (OUN; zwłaszcza podwzgórza)
  • neuroprzekaźniki: katecholaminy (noradrenalina, adrenalina), dopamina, serotonina, acetylocholina, kwas γ-aminomasłowy (GABA – gamma-aminobutyric acid).

W podwzgórzu są zlokalizowane dwa ważne ośrodki mające wpływ na pobór pokarmu: ośrodek sytości mieszczący się w jądrze brzuszno-przyśrodkowym (VMH – ventromedial hypothalamus) i ośrodek głodu w jądrze pola bocznego podwzgórza (LHA – lateral hypothalamic area). Pobudzenie ośrodka sytości prowadzi do zmniejszenia poboru pokarmu, a jego uszkodzenie do zwiększenia poboru pokarmu. Natomiast pobudzenie ośrodka głodu jest odpowiedzialne za zwiększenie poboru pokarmu, a jego uszkodzenie za zmniejszenie poboru pokarmu2.

Substancje pobudzające apetyt (tzw. oreksygeniczne) wpływają na pobudzenie ośrodka głodu, a więc na zwiększenie poboru pokarmu. Zalicza się do nich m.in.: peptydy OUN (neuropeptyd Y, białko aguti [AgRP – agouti related peptide], oreksyny A i B, melanotropinę [MSH – melanocyte-stimulating hormone], galaninę, opioidy [β-endorfinę, dymorfinę i kannabinoidy]), peptydy wytwarzane w jelitach (grelinę, polipeptyd trzustkowy) oraz neuroprzekaźniki.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Przyczyny zaburzeń łaknienia i postępowanie diagnostyczne

Brak apetytu (anorexia) to ogólne określenie oznaczające brak łaknienia lub niechęć do spożywania pokarmu, które pochodzi od greckich słów „an” (pozbawienie, [...]

Postępowanie terapeutyczne w zaburzeniach łaknienia

Postępowanie lecznicze jest uzależnione od przyczyny braku apetytu. Jeśli powodem jest ostra lub przewlekła choroba, to należy się spodziewać, że poprawa [...]

Podsumowanie

Pediatra diagnozujący dziecko z zaburzeniami łaknienia powinien zebrać od rodziców szczegółowy wywiad dotyczący diety dziecka, liczby spożywanych przez nie posiłków, jego [...]

Do góry