Wakcynologia

Kalendarz szczepień 2022 – na co zwrócić uwagę

dr n. med. Bartosz Siewert

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu

prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki

Katedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Adres do korespondencji:

dr n. med. Bartosz Siewert

Katedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej,

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

ul. Heliodora Święcickiego 6, 60-781 Poznań

e-mail: bartosz.siewert@gmail.com

  • Co się zmieniło w Programie Szczepień Ochronnych (PSO) na 2022 rok?
  • Porównanie tegorocznego Programu Szczepień Ochronnych z dokumentem obowiązującym w 2021 roku


Program Szczepień Ochronnych (PSO) obowiązujący w danym roku kalendarzowym ogłaszany jest zawsze pod koniec poprzedniego roku, tj. zgodnie z przepisami do końca października. Podobnie było w 2021 roku, kiedy 28 października opublikowano komunikat głównego inspektora sanitarnego w sprawie PSO na rok 20221. Oficjalna wersja tego dokumentu jest dostępna online na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego (www.gis.gov.pl), skąd można ją ściągnąć. Podobnie jak w latach poprzednich dokument jest podzielony na cztery główne części z następującymi podpunktami:

I. Szczepienia obowiązkowe

A. Szczepienia obowiązkowe dzieci i młodzieży według wieku – kalendarz szczepień

A.1. Wariant szczepień z użyciem szczepionki wysoko skojarzonej DTaP-IPV-Hib – stosuje się w przypadku dostępności szczepionek wysoko skojarzonych

B. Szczepienia obowiązkowe osób narażonych w sposób szczególny na zakażenie w związku z przesłankami klinicznymi lub epidemiologicznymi
C. Szczepienia poekspozycyjne

II. Szczepienia zalecane
III. Informacje uzupełniające – zasady szczepień przeciw wybranym chorobom zakaźnym
IV. Ogólne zasady przeprowadzania i organizacji szczepień.


Jeżeli przyjrzymy się znaczącym zmianom, których dokonano w poprzednich latach, takim jak: dodanie szczepienia przeciw Streptococcus pneumoniae czy rotawirusom, to PSO na 2022 rok istotnie się nie zmienił. W porównaniu z dokumentem obowiązującym w 2021 roku2 nastąpiły jedynie subtelne zmiany, które zostaną omówione poniżej.

Część I: Szczepienia obowiązkowe

Część I.A.1

W części tej nastąpiła jedna, za to znacząca, zmiana dotycząca wieku podania czwartej dawki szczepienia przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis i inwazyjnemu zakażeniu Haemophilus influenzae typu b. Obecnie zgodnie ze schematem z użyciem szczepionki wysoko skojarzonej czwartą dawkę tej szczepionki podaje się w 12 miesiącu życia, a nie jak poprzednio w 16-18 miesiącu życia. Oczywiście wiek ten nadal obowiązuje przy prowadzeniu kalendarza szczepień u dziecka zgodnie z podpunktem I.A. Należy zaznaczyć, że zmiana ta może zostać anulowana w nowelizacji do tegorocznego PSO.

Część I.B

Z części dotyczącej szczepień obowiązkowych osób narażonych w sposób szczególny na zakażenie w związku z przesłankami klinicznymi i epidemiologicznymi zniknął fragment dotyczący szczepienia przeciw inwazyjnym zakażeniom Streptococcus pneumoniae. K...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Część I: Szczepienia obowiązkowe

W części tej nastąpiła jedna, za to znacząca, zmiana dotycząca wieku podania czwartej dawki szczepienia przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis i [...]

Część II: Szczepienia zalecane

W tegorocznym PSO dokonano przede wszystkim podziału zaleceń w zależności od drogi podania szczepienia przeciw grypie. Osobno zawarto zalecenia dotyczące podania [...]

Część III: Informacje uzupełniające

Poszerzono informacje uzupełniające dotyczące szczepienia przeciw gruźlicy o następujące punkty:

Część IV: Ogólne zasady przeprowadzania i organizacji szczepień

W tej części nie dokonano żadnych zmian w porównaniu z PSO 2021. Chcielibyśmy jednak zwrócić Państwa uwagę na istotną część PSO [...]

Podsumowanie

Mimo drobnych zmian, które zostały przytoczone w niniejszym artykule, nadal nie wprowadzono wielu istotnych punktów od lat proponowanych przez konsultant krajową [...]

Do góry