Temat numeru

Autyzm – wczesna diagnoza odpowiedzią na wzrost liczby przypadków

dr hab. Marta Korendo, prof. UP

Katedra Logopedii i Zaburzeń Rozwoju, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Adres do korespondencji:

dr hab. Marta Korendo, prof. UP

Katedra Logopedii i Zaburzeń Rozwoju,

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

e-mail: marta.korendo@up.krakow.pl

  • Nowe podejście do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu
  • Etiologia zaburzeń ze spektrum autyzmu– wybrane czynniki neurobiologiczne
  • Szczegółowy opis wielu zaburzonych reakcji w pierwszym roku życia wskazujących na autyzm u dziecka


Autyzm jest zaburzeniem rozwoju klasyfikowanym w 5 edycji Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) oraz w najnowszej International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 11 (ICD-11). Rozwój wiedzy neurobiologicznej i klinicznej pozwala coraz lepiej rozumieć proces rozwoju autyzmu oraz obserwować jego objawy u coraz młodszych dzieci. W 2013 roku w DSM-5 połączono wiele zjawisk w szeroką jednostkę kliniczną nazwaną „zaburzenia ze spektrum autyzmu”, co znacząco zmniejszyło liczbę diagnoz różnicowych, m.in. autyzmu i zespołu Aspergera.

Właśnie zaczął obowiązywać podział zaburzeń autystycznych wprowadzony w ICD-11 przez World Health Organization. W tej klasyfikacji uwzględniono zarówno problemy z rozwojem poznawczym, jak i zaburzenia rozwoju mowy oraz komunikacji. Przedstawia się ona następująco:

6A02 Zaburzenia ze spektrum autyzmu

6A02.0 Zaburzenie ze spektrum autyzmu bez upośledzenia rozwoju intelektualnego i z łagodnym upośledzeniem lub bez upośledzenia funkcjonalnego języka

6A02.1 Zaburzenie ze spektrum autyzmu z upośledzeniem rozwoju intelektualnego i z łagodnym upośledzeniem lub bez upośledzenia funkcjonalnego języka

6A02.2 Zaburzenie ze spektrum autyzmu bez upośledzenia rozwoju intelektualnego i z upośledzonym językiem funkcjonalnym

6A02.3 Zaburzenie ze spektrum autyzmu z upośledzeniem rozwoju intelektualnego i z upośledzonym językiem funkcjonalnym

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Dlaczego należy walczyć o wczesną diagnozę zaburzeń autystycznych?

Autyzm to zaburzenie rozwoju o podłożu neurobiologicznym. Przyczyny wystąpienia autyzmu ciągle są badane i odkrywane, wiemy jednak, że to zjawisko polietiologiczne. [...]

Najczęstsze symptomy autyzmu w pierwszym roku życia

Autyzm jest jednym z najgłębszych zaburzeń rozwoju, stanowi także zagrożenie cywilizacyjne. Z racji braku możliwości wyeliminowania przyczyn autyzmu (m.in. z powodu [...]

Wczesna diagnoza a możliwości i szanse terapeutyczne

Doświadczenia kliniczne potwierdzają dużą skuteczność wczesnych oddziaływań terapeutycznych. Autyzm nasila się wraz z rozwojem dziecka, uniemożliwiając mu osiągnięcie kolejnych normatywnych kamieni [...]
Do góry