Leczenie immunosupresyjne u dzieci – z jakimi powikłaniami może zetknąć się pediatra?

prof. dr hab. n. med. Elżbieta Smolewska

Klinika Kardiologii i Reumatologii Dziecięcej, II Katedra Pediatrii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Elżbieta Smolewska

Klinika Kardiologii i Reumatologii Dziecięcej,

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

ul. Sporna 36/50, 91-738 Łódź

e-mail: elzbieta.smolewska@umed.lodz.pl

  • Wskazania i przeciwwskazania do leczenia immunosupresyjnego
  • Przegląd leków immunosupresyjnych stosowanych u dzieci: mechanizm działania, interakcje z innymi lekami, skutki uboczne
  • Zalecenia dotyczące szczepień ochronnych u pacjentów leczonych immunosupresyjnie


Układ odpornościowy człowieka na ogół prawidłowo odpowiada na kontakt z obcymi antygenami, jednak w niektórych chorobach/stanach dochodzi do albo niewłaściwej, albo nadmiernej odpowiedzi immunologicznej. W celu poprawy niedoskonale działającego układu odpornościowego stosuje się immunostymulację (z wyjątkiem przeszczepienia komórek szpiku kostnego i stosowania szczepionek). Z kolei nadmiernie reagujący układ immunologiczny, prowadzący do samouszkodzenia tkanek, wymaga zastosowania immunosupresji. Takie postępowanie stanowi standard u pacjentów po zabiegu transplantacji narządów czy z chorobami z autoimmunizacji, zarówno u dorosłych, jak i u dzieci. Leczenie immunosupresyjne u dzieci prowadzone jest przez specjalistę w danej dziedzinie, jednak lekarz pediatra na co dzień opiekujący się małoletnim pacjentem powinien być świadomy potencjalnych powikłań, które mogą takiej terapii towarzyszyć, w kontekście nie tylko działań niepożądanych, lecz także interakcji z innymi lekami.

Rodzaje leków immunosupresyjnych i wpływ ich działania na układ odpornościowy

Leki, które stosuje się w celu wywołania immunosupresji, można podzielić w zależności od tego, na którą fazę cyklu komórkowego działają. Należą do nich:

  • glikokortykosteroidy hamujące transkrypcję genów cytokin
  • inhibitory kalcyneuryny (cyklosporyna, takrolimus, woklosporyna)
  • leki alkilujące hamujące syntezę DNA (cyklofosfamid, chlorambucyl)
  • leki hamujące syntezę puryn (azatiopryna, mykofenolan mofetylu).

Możliwe efekty działania leków immunosupresyjnych na układ odpornościowy obejmują krótkotrwały wpływ na migrację komórek oraz długofalowe działanie na czynność poszczególnych komórek. Należy również odróżnić działanie przeciwzapalne tych leków (np. zmniejszenie syntezy prostaglandyn przez glikokortykosteroidy) od wpływu na komórki układu odpornościowego (tab. 1).

Glikokortykosteroidy

Mechanizm działania supresyjnego glikokortykosteroidów polega głównie na hamowaniu syntezy interleukiny (IL) 2, 3, 4 i 6, czynnika martwicy nowotworu α (TNFα – tumor necrosis factor α), cząsteczek adhezyjnych oraz tlenku azotu. Glikokortykosteroidy w dawkach immunosupresyjnych stosowane są w transplantologii (w celu zapobiegania odrzucaniu przeszczepionych narządów lub leczenia odrzucania przeszczepu) oraz w terapii chorób z autoimmunizacji (takich jak: toczeń rumieniowaty układowy, zapalenie skórno-mięśniowe, twardzina układowa) czy nowotworowych. Oprócz pożądanego efektu immunosupresyjnego mogą jednak wywoływać wiele skutków ubocznych, które zestawiono w tabeli 2.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Rodzaje leków immunosupresyjnych i wpływ ich działania na układ odpornościowy

Leki, które stosuje się w celu wywołania immunosupresji, można podzielić w zależności od tego, na którą fazę cyklu komórkowego działają. Należą [...]

Zespół tylnej odwracalnej encefalopatii

Zespół tylnej odwracalnej encefalopatii (PRES – posterior reversible encephalopathy syndrome) to zespół ostrych objawów neurologicznych, takich jak: bóle głowy, zaburzenia widzenia, [...]

Immunosupresja a realizacja szczepień ochronnych

Systemowe podawanie leków immunosupresyjnych może zmniejszyć skuteczność szczepionek inaktywowanych oraz wpłynąć na bezpieczeństwo stosowania szczepionek atenuowanych (tzw. żywych). Jeśli istnieje uzasadnione [...]

Podsumowanie

Leki immunosupresyjne to grupa preparatów o silnym działaniu hamującym układ odporności, są wskazane zwłaszcza do stosowania w transplantologii czy leczeniu chorób [...]
Do góry