Otyłość u dzieci – wpływ na rosnący układ kostno-stawowy

prof. dr hab. n. med. Grzegorz Kandzierski1

dr n. med. Marek Okoński1

dr n. med. Jolanta Taczała2

lek. Sławomir Szczepaniak3

1Klinika Ortopedii i Rehabilitacji Dziecięcej, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie 
2Oddział Rehabilitacji Dziecięcej, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie 
3Naczelny lekarz uzdrowisk podkarpackich

Adres do korespondencji:

dr n. med. Marek Okoński

Klinika Ortopedii i Rehabilitacji Dziecięcej,

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie

ul. prof. Antoniego Gębali 6, 20-093 Lublin

e-mail: marokonski@wp.pl

  • Niekorzystny wpływ nadwagi i otyłości na narząd ruchu u dzieci
  • Możliwości korekcji koślawości kolan w przebiegu otyłości oraz wskutek małej aktywności dzieci i młodzieży
  • Celowość leczenia uzdrowiskowego dzieci i młodzieży z nadwagą/otyłością oraz ze związanymi z nimi chorobami narządu ruchu


Otyłość u dzieci znana jest od wieków, ale w ostatnich latach w Stanach Zjednoczonych, Europie, a także w Polsce obserwujemy gwałtowne nasilenie występowania tego zjawiska. Pandemia COVID-19, zdalne nauczanie i związane z tym zarówno brak aktywności ruchowej, jak i nadmierne spożywanie pokarmów doprowadzają do rozwoju zespołu chorobowego otyłości. Często problem ten dotyczy całych rodzin, wiąże się z niewłaściwym sposobem odżywiania i nieaktywnym trybem życia. Nadmierne obciążenie rosnącej kości wpływa negatywnie na jej wzrost i zaburza oś, wskutek czego rozwija się najczęściej niefizjologiczna koślawość kolan.

Specyfika aktywności chrząstek wzrostowych oraz zmienność osi kończyn dolnych u dzieci i młodzieży

Chrząstki wzrostowe kości długich u dzieci są strukturami czułymi na oddziaływanie czynników zewnętrznych. Zbyt duże obciążanie mechaniczne chrząstek wzrostowych rosnącego organizmu przez nadmierną masę ciała może spowodować zmianę osi kończyn dolnych1,2.

Oś kończyn dolnych u dzieci zmienia się wraz z wiekiem. U noworodka i niemowlęcia obserwujemy fizjologiczną szpotawość (zniekształcenie w kształcie litery O), która w 2 roku życia przechodzi w fizjologiczną koślawość (zniekształcenie podobne do litery X), a w wieku 6-7 lat kończyny dolne stają się proste. Nadwaga i otyłość powodują nadmierne obciążenie bocznej części chrząstek wzrostowej kości udowej i bliższej, bocznej części kości piszczelowej, hamując proces rośnięcia w tym obszarze. Zniekształcenie koślawe powiększa się i może być przyczyną zaburzeń osi kolan na całe dorosłe życie. Przeciążenia przedziału bocznego stawu kolanowego u dorosłych inicjują zmiany zwyrodnieniowe kolan i skutkują koniecznością wymiany stawów (alloplastyka, protezowanie).

Pozostawanie koślawej osi kończyny u dzieci i młodzieży jest przyczyną także konfliktu rzepkowo-udowego, a nawet zwichnięcia bocznego rzepki.

Deformacja koślawa stawu kolanowego związana jest przede wszystkim ze słabością głowy przyśrodkowej mięśnia czworogłowego (mięśnia obszernego przyśrodkowego). Mięsień czworogłowy uda umożliwia sprawne funkcjonowanie stawu kolanowego. Koślawość kol...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Specyfika aktywności chrząstek wzrostowych oraz zmienność osi kończyn dolnych u dzieci i młodzieży

Chrząstki wzrostowe kości długich u dzieci są strukturami czułymi na oddziaływanie czynników zewnętrznych. Zbyt duże obciążanie mechaniczne chrząstek wzrostowych rosnącego organizmu [...]

Przykłady kliniczne koślawości

Nadmierna masa ciała przyczynia się również do wystąpienia innych chorób, np. młodzieńczego złuszczenia głów kości udowych (ryc. 1). Przy nadwadze zwiększa [...]

Metoda blokowania chrząstek wzrostowych w leczeniu koślawości kolan u dzieci i młodzieży

Koślawość kolan u dzieci leczymy operacyjnie, sterując aktywnością chrząstek wzrostowych kolana. W tym celu wykonuje się prosty, małoinwazyjny zabieg blokowania chrząstek [...]

Propozycja programu leczniczego otyłości i zniekształceń narządu ruchu (leczenie uzdrowiskowe)

Celowe byłoby utworzenie programu leczniczego dla całych rodzin dzieci z otyłością. Według danych statystycznych ryzyko, że potomstwo obojga otyłych rodziców również [...]

Leczenie dzieci z koślawością kolan i otyłością

Tylko pełna współpraca z endokrynologami, psychologami, dietetykami oraz przy zaangażowaniu rodziców i wsparciu leczenia uzdrowiskowego uzasadniałaby próbę leczenia operacyjnego dzieci z [...]

Podsumowanie

Nadwaga i otyłość u dzieci mają wpływ na rozwój deformacji narządu ruchu. Szanse na bezoperacyjne wyleczenie przetrwałej koślawości kończyn dolnych powyżej [...]

Do góry