Neurologia TOM II

Neurologia TOM II

Cena: 128,00 zł 160,00 zł

Obniżamy ceny o 20% z okazji Tygodnia niskich cen!
Instytucja lub przedstawiciel medyczny: 152,00 zł 190,00 zł

redakcja naukowa:
prof. dr hab. n. med. Adam Stępień

Oprawa: twarda
Objętość: 752 str.
Wymiary: 217x304 mm

Obowiązujący podręcznik do specjalizacji z neurologii, przygotowany z myślą o:

- przyszłych i obecnych lekarzach specjalizujących się w tej dziedzinie medycyny,
- lekarzach innych specjalności zainteresowanych neurologią

Neurologia tom II przedstawia:
- opisy chorób, z jakimi można się spotkać w codziennej praktyce,
- metody postępowania diagnostycznego i terapeutycznego. 

Szeroko omówiono tu zwłaszcza nowoczesną diagnostykę na podstawie objawów przedmiotowych i podmiotowych z uwzględnieniem badań biochemicznych i neuroobrazowych. Diagnostyka i leczenie opisane są w zgodzie z obowiązującymi wytycznymi, popartymi wiedzą i doświadczeniem polskich neurologów praktyków.


Zobacz przykładowy PDF
 

Pierwsza publikacja na rynku będąca wyłącznym zbiorem wiedzy i doświadczeń polskich neurologów klinicystów. Wcześniejsze opracowania bazowały w dużej mierze na tłumaczeniach podręczników obcojęzycznych.

Neurologia kliniczna

Epidemiologia chorób układu nerwowego Danuta Ryglewicz, Danuta Milewska

Choroby infekcyjne

Zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu  Aleksander Garlicki

Ropne ogniskowe zakażenia śródczaszkowe  Aleksander Garlicki

Choroby wywołane przez neurotoksyny bakteryjne  Aleksander Garlicki

Choroby wywołane przez krętki  Joanna Zajkowska, Wiesław Drozdowski

Choroby wywołane przez wirusy o powinowactwie do komórek układu nerwowego  Urszula Fiszer

Zakażenie HIV Alicja Wiercińska-Drapało

Choroby wywołane przez prątki Wiesław Drozdowski, Joanna Zajkowska

Zakażenia grzybicze ośrodkowego układu nerwowego Aleksander Garlicki

Zarażenia pasożytnicze układu nerwowego Karolina Świtaj, Piotr Karol Borkowski, Piotr Kajfasz

Choroby wywołane przez priony Urszula Fiszer

Zaburzenia krążenia płynu mózgowo-rdzeniowego 

Krążenie płynu mózgowo-rdzeniowego i ciśnienie wewnątrzczaszkowe Jacek J. Rożniecki

Obrzęk mózgu Jacek J. Rożniecki

Idiopatyczne nadciśnienie śródczaszkowe  Jacek J. Rożniecki

Wodogłowie Jacek J. Rożniecki

Podciśnienie śródczaszkowe Jacek J. Rożniecki

Zespoły wklinowania Jacek J. Rożniecki

Choroby naczyniowe

Wprowadzenie do chorób naczyniowych Tomasz Litwin, Anna Członkowska

Udary mózgu – wprowadzenie Tomasz Litwin, Anna Członkowska

Ostre niedokrwienie mózgu – udar niedokrwienny i przemijające niedokrwienie mózgu Tomasz Litwin, Anna Członkowska

Krwawienie do mózgu Adam Kobayashi, Anna Członkowska

Nieurazowe krwawienie podpajęczynówkowe Adam Kobayashi, Anna Członkowska

Udar żylny Beata Błażejewska-Hyżorek, Anna Członkowska

Udar mózgu u dzieci Małgorzata Wiszniewska, Anna Członkowska

Zaburzenia budowy naczyń mózgowych i rdzenia kręgowego Adam Kobayashi, Anna Członkowska

Encefalopatia nadciśnieniowa i zespół PRES Maciej Niewada, Anna Członkowska

Otępienie naczyniopochodne Agnieszka Piechal, Anna Członkowska

Zapalenia naczyń układu nerwowego Małgorzata Wiszniewska, Anna Członkowska

Choroba moyamoya Małgorzata Wiszniewska, Anna Członkowska

Zwężenie tętnicy szyjnej wewnętrznej – diagnostyka i leczenie interwencyjne Marek Maruszyński, Mirosław Dziekiewicz

Zaburzenia ukrwienia rdzenia kręgowego  Beata Błażejewska-Hyżorek, Anna Członkowska

Udar kardiogenny Jacek Staszewski

Nowotwory

Wprowadzenie do nowotworów mózgu Przemysław Nowacki

Glejaki Przemysław Nowacki

Chłoniaki Przemysław Nowacki

Nowotwory opon mózgowo-rdzeniowych i naczyń  Przemysław Nowacki

Nowotwory i nienowotworowe choroby rozrostowe czaszki i nerwów czaszkowych Przemysław Nowacki

Nowotwory szyszynki i jej okolicy Przemysław Nowacki

Nowotwory OUN u dzieci Przemysław Nowacki

Nowotwory kanału kręgowego Przemysław Nowacki

Zespoły paranowotworowe w neurologii Przemysław Nowacki

Urazy

Urazy ośrodkowego układu nerwowego Andrzej Radek

Urazy kręgosłupa i nerwów obwodowych Andrzej Radek, Maciej Radek

Uszkodzenia spowodowane przez promieniowanie jonizujące Marek W. Kowalczyk

Choroby układu ruchowego

Drżenie samoistne Adam Stępień

Zespół i choroba Parkinsona Jarosław Sławek

Zanik wieloukładowy Małgorzata Michałowska

Postępujące porażenie ponadjądrowe Jarosław Sławek

Choroby neuronu ruchowego Adam Stępień

Zwyrodnienie mózgu z gromadzeniem żelaza Dorota Dziewulska

Pląsawice Witold Sołtan, Jarosław Sławek

Zespół Gilles’a de la Tourette’a i inne choroby tikowe Dominika Wrzesień, Adam Stępień

Dystonie Adam Stępień

Leczenie toksyną botulinową w neurologii  Teofan M. Domżał

Zespół niespokojnych nóg Jarosław Sławek

Połowiczy kurcz twarzy Jarosław Sławek

Mioklonie Marta Durka-Kęsy, Adam Stępień

Paraplegie spastyczne Anna Sułek

Zespoły otępienne

Wprowadzenie do zespołów otępiennych Maria Barcikowska

Choroba Alzheimera Maria Barcikowska

Otępienie czołowo-skroniowe Maria Barcikowska

Otępienie z ciałami Lewy’ego Maria Barcikowska

Szanowni Państwo
Neurologia jest nurtem nauki, który w  ostatnich dekadach rozwija się nad wyraz szybko i  w  wielu kierunkach. Impulsem rozwoju tej gałęzi medycyny były dynamiczne zmiany w neurobiologii molekularnej w latach 90. ubiegłego wieku. Istotny postęp dokonał się również w  farmakoterapii chorób układu nerwowego, równolegle pojawiają się nowe metody leczenia interwencyjnego. Ten stały i ważny rozwój nakłada na nas obowiązek ustawicznego poszerzania wiedzy, niejednokrotnie zmusza do  zrewidowania wcześniejszych poglądów i rekomendacji, a nawet ustalonych przed laty kanonów. Znaczenie neurologii wśród nauk medycznych rośnie wraz z wydłużaniem się naszego życia i  coraz większymi potrzebami opieki zdrowotnej społeczeństw. 
Przedstawiamy Państwu nowy podręcznik neurologii klinicznej. Omawiamy w nim jednostki chorobowe, z którymi spotykamy się w naszej codziennej praktyce. Książka przeznaczona jest dla lekarzy specjalizujących się w tej dziedzinie medycyny oraz lekarzy innych specjalności, a  także dla studentów. W  ostatnich latach na rynku wydawniczym dostępne były głównie tłumaczenia podręczników obcojęzycznych. Istniała zatem potrzeba przygotowania książki opartej na wiedzy i doświadczeniu polskich neurologów. Podstawowym przesłaniem przy jej tworzeniu było dostarczenie Czytelnikowi najnowszych wiadomości z zakresu neurologii klinicznej. 
Układ książki pozwala zarówno na stopniowe zdobywanie wiedzy, jak i na szybkie odnalezienie interesującego zagadnienia. Szeroko omawiamy nowoczesną diagnostykę na podstawie objawów podmiotowych i przedmiotowych oraz badań biochemicznych i neuroobrazowych. 
Dysponujemy obecnie wieloma nowoczesnymi metodami diagnostycznymi pozwalającymi na wczesne i  skuteczniejsze niż kiedyś leczenie. Zagadnienia te przedstawiamy zgodnie z  najnowszą wiedzą. Należy jednak pamiętać, że neurologia jest wciąż wielką szkołą pokory i tajemnice naszego mózgu jeszcze przez długie lata pozostaną nieodkryte. 
Podręcznik, który oddajemy do Państwa rąk, jest dziełem zbiorowym. W zespole autorów znaleźli się uznani i doświadczeni specjaliści. Jako redaktor naukowy tego opracowania składam serdeczne podziękowania wszystkim Koleżankom i Kolegom – dziękuję za współpracę, trud i czas, jaki poświęcili na jego przygotowanie. Szczególne słowa podziękowania kieruję do Zespołu z Kliniki Neurologicznej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Jego wkład w powstanie książki stanowi ważny element dorobku naukowego kliniki w roku jubileuszu 50-lecia jej powstania. 
Wiele trudu w opracowanie książki włożyli redaktorzy z wydawnictwa Medical Tribune Polska, którym serdecznie dziękuję. 
Jestem przekonany, że podręcznik ten będzie służyć pogłębieniu wiedzy i pracy na rzecz ludzi chorych – pacjentów oddziałów i przychodni neurologicznych.

prof. dr hab. n. med. Adam Stępień

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również:


Wszystkie produkty