Neurologia TOM III

Neurologia TOM III

Cena: 160,00 zł

Instytucja lub przedstawiciel medyczny: 190,00 zł

redakcja naukowa: 
prof. dr hab. n. med. Adam Stępień

Oprawa: twarda
Objętość: 720 str.
Wymiary: 217x304 mm

Obowiązujący podręcznik do specjalizacji z neurologii, przygotowany z myślą o:

przyszłych i obecnych lekarzach specjalizujących się w tej dziedzinie medycyny,
lekarzach innych specjalności zainteresowanych neurologią

Trzeci tom przedstawia w sposób wyczerpujący, a zarazem jasny, pełen wachlarz zagadnień neurologii klinicznej.

W książce zawarto wiedzę dotyczącą budowy i funkcji układu nerwowego, jego chorób, metod diagnozowania i leczenia. 

Duży nacisk został położony na nowoczesne metody diagnostyki z uwzględnieniem badań genetycznych chorób neurologicznych  i ich terapii. Książka zawiera również opis anatomii czynnościowej układu nerwowego, chorób naczyniowych, nowotworowych, zakażeń i  stwardnienia rozsianego. Ponadto znajdziemy tu zagadnienia z toksykologii układu nerwowego i geriatrii. 

Szczegółowo omówiono także wiele innych chorób spotykanych w praktyce oraz mechanizmów ich powstawania. 

Zobacz przykładowy PDF

 

Pierwsza publikacja na rynku będąca wyłącznym zbiorem wiedzy i doświadczeń polskich neurologów klinicystów. Wcześniejsze opracowania bazowały w dużej mierze na tłumaczeniach podręczników obcojęzycznych.


Wady wrodzone i choroby układu nerwowego u noworodków


Zaburzenia rozwojowe układu nerwowego
Dorota Dunin-Wąsowicz

Urazy okołoporodowe
Dorota Dunin-WąsowiczChoroby metaboliczne i uwarunkowane genetycznie

Choroby lizosomalne i spichrzeniowe
Tomasz Kmieć

Zaburzenia przemiany metali
Tomasz Litwin, Anna Członkowska

Porfirie
Robert Wasilewski, Jerzy Windyga

Choroby spowodowane zaburzeniami przemiany aminokwasów
Katarzyna Kotulska

Choroby spowodowane zaburzeniami oksydacji kwasów tłuszczowych
Katarzyna Kotulska

Zaburzenia budowy i liczby chromosomów
Sergiusz Jóźwiak

Choroby skórno-nerwowe (fakomatozy)
Sergiusz JóźwiakChoroby demielinizacyjne CUN

Stwardnienie rozsiane
Halina Bartosik-Psujek

Pozagałkowe zapalenie nerwu wzrokowego
Konrad Rejdak

Stwardnienie rozlane (choroba Schildera)
Anna Jamroz-Wiśniewska

Zapalenie rdzenia i nerwów wzrokowych (zespół Devica, neuromyelitis optica)
Konrad Rejdak

Stwardnienie koncentryczne (Baló)
Anna Jamroz-Wiśniewska

Ostre rozlane zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego
Anna Jamroz-Wiśniewska

Poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego
Konrad Rejdak

Choroba Marchiafavy-Bignamiego
Ewa Papuć

Centralna mielinoliza mostu
Ewa PapućZespoły ataktyczne

Ataksje dziedziczne
Anna Sułek, Jacek ZarembaPadaczka i napadowe zaburzenia przytomności lub pamięci

Postępowanie diagnostyczne w napadowych zaburzeniach przytomności
Krystyna Pierzchała

Padaczka
Krystyna Pierzchała

Drgawki gorączkowe
Krystyna Pierzchała

Omdlenie
Krystyna Pierzchała

Przemijająca amnezja całkowita
Krystyna PierzchałaChoroby krążków międzykręgowych i korzeni rdzeniowych

Choroby krążków międzykręgowych i korzeni rdzeniowych
Andrzej Radek

Spondylopatia szyjna
Andrzej Radek

Spondylopatia lędźwiowa
Andrzej Radek

Syringomyelia
Andrzej RadekChoroby mięśni

Miopatie
Kazimierz Tomczykiewicz, Marta Durka-Kęsy

Miastenia i zespół miasteniczny Lamberta-Eatona
Anna Kostera-Pruszczyk

Dystrofie mięśniowe
Kazimierz Tomczykiewicz, Marta Durka-Kęsy

Kanałopatie
Kazimierz Tomczykiewicz

Miopatie wrodzone
Kazimierz Tomczykiewicz, Marta Durka-Kęsy

Choroby mitochondrialne
Kazimierz Tomczykiewicz

Mioglobinuria
Kazimierz Tomczykiewicz

Miopatie zapalne
Kazimierz Tomczykiewicz, Marta Durka-Kęsy

Kostniejące zapalenie mięśni
Kazimierz Tomczykiewicz

Kurcze i sztywność mięśni
Kazimierz TomczykiewiczChoroby układu autonomicznego

Rodzinna dysautonomia
Krystyna Pierzchała, Beata Łabuz-Roszak


Bóle głowy

Wprowadzenie do bólów głowy
Adam Stępień

Migrena
Adam Stępień

Trójdzielno-autonomiczne bóle głowy
Adam Stępień

Napięciowy ból głowy
Adam Stępień

Piorunujący ból głowy
Adam Stępień

Przewlekłe bóle głowy
Adam Stępień

Kręgopochodny ból głowy
Adam StępieńZaburzenia odżywiania i zatrucia

Podstawowe objawy zatruć układu nerwowego i ich patogeneza
Marek W. Kowalczyk

Choroby układu nerwowego spowodowane zaburzeniami odżywiania
Monika Białecka

Alkohol a układ nerwowy
Anna Machoy-Mokrzyńska, Monika Białecka

Zaburzenia układu nerwowego spowodowane przez substancje psychoaktywne
Marek W. Kowalczyk

Zaburzenia czynności układu nerwowego spowodowane przez leki
Monika Białecka, Anna Machoy-Mokrzyńska

Zatrucia metalami ciężkimi
Marek W. Kowalczyk

Zatrucia rozpuszczalnikami organicznymi
Marek W. Kowalczyk

Zatrucia substancjami lotnymi
Marek W. Kowalczyk

Zatrucia pestycydami
Marek W. KowalczykZaburzenia układu nerwowego w chorobach wewnętrznych

Objawy neurologiczne w układowych chorobach tkanki łącznej
Mariusz Puszczewicz

Zaburzenia układu nerwowego w endokrynopatiach
Wojciech Bik, Agnieszka Baranowska-Bik

Zaburzenia czynności układu nerwowego w cukrzycy
Mariusz Jasik

Zaburzenia układu nerwowego w przewlekłej chorobie nerek
Jan Kochanowicz, Michał Myśliwiec

Zaburzenia układu nerwowego w chorobach serca
Piotr Pruszczyk, Anna Kostera-Pruszczyk

Zaburzenia układu nerwowego w chorobach płuc
Adam Antczak, Agata Dutkowska

Encefalopatia wątrobowa
Ewa Wunsch, Dorota Koziarska, Przemysław Nowacki, Piotr MilkiewiczLeczenie bólu

Wprowadzenie do diagnostyki i leczenia bólu
Adam Stępień, Teofan M. Domżał

Bóle krzyża i mięśni
Adam Stępień, Teofan M. Domżał

Leki przeciwpadaczkowe stosowane w zwalczaniu bólu neuropatycznego
Stanisław J. Czuczwar

Ból neurogenny
Adam Stępień, Teofan M. DomżałWażne zagadnienia neurologiczne

Rehabilitacja neurologiczna
Andrzej Kwolek

Orzecznictwo lekarskie i rehabilitacja w systemie zabezpieczenia społecznego następstw chorób
Anna Wilmowska-Pietruszyńska

Podstawy intensywnej terapii w praktyce neurologicznej
Sławomir Michalak

Neuropsychiatria
Bartosz Łoza

Neurogeriatria
Jacek J. Rożniecki

Zawroty głowy
Maciej Rzeski, Grażyna Tacikowska

Zagadnienia etyczno-prawne w neurologii
Janina Suchorzewska

Z radością  przekazujemy  Państwu  trzeci  tom  podręcznika „Neurologia”. Staje się on dopełnieniem poprzednich dwóch tomów. Całość prezentuje w sposób wyczerpujący, a zarazem jasny i przystępny pełen wachlarz zagadnień neurologii klinicznej. Autorami opracowania są naukowcy i uznani specjaliści krajowi w danej dziedzinie.
Staraliśmy się przekazać wiedzę na temat budowy i funkcji układu nerwowego, jego chorób, metod diagnozowania i leczenia. Duży nacisk kładliśmy na nowoczesne metody diagnostyki z uwzględnieniem badań genetycznych chorób neurologicznych i ich terapii. Wiele miejsca poświęciliśmy anatomii czynnościowej układu nerwowego, chorobom naczyniowym, nowotworom układu nerwowego, zakażeniom i stwardnieniu rozsianemu. Nowością są zagadnienia z toksykologii układu nerwowego i geriatrii. Szczegółowo omówiliśmy także wiele innych chorób spotykanych w praktyce codziennej oraz mechanizmów ich powstawania. Znajomość tych zagadnień ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego postępowania z pacjentem. „Neurologia” przeznaczona jest dla lekarzy neurologów i osób specjalizujących się w tej dziedzinie. Wiedza zawarta w podręczniku została oparta na faktach klinicznych i wynikach badań, a nie opiniach czy sugestiach. W odróżnieniu od monografii tematu badania nie mogły być przytaczane w całości i szeroko komentowane, gdyż zatracilibyśmy główny cel książki –użyteczność i przydatność w praktyce klinicznej. Unikaliśmy stosowania eponimów, choć nie zawsze było to możliwe. Staraliśmy się także zaprezentować kierunki najnowszych badań prowadzonych w neurologii, tak aby można było zrozumieć postęp, jaki dokonuje się obecnie w naukach neurologicznych.
Jako redaktor chciałbym podziękować wszystkim osobom biorącym udział w powstawaniu tego podręcznika autorom za wysiłek, sumienne przygotowanie rozdziałów oraz poświęcony na to czas, a pracownikom wydawnictwa Medical Tribune Polska za trud włożony w ich opracowanie i wydanie. Pragnę zapewnić, że wszyscy razem dokładaliśmy starań, aby wiedza zawarta we wszystkich trzech tomach była aktualna, użyteczna i przedstawiona w sposób zrozumiały dla Czytelnika.

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również:


Wszystkie produkty