Wady serca, tom 1

Wady serca, tom 1

Cena: 170,00 zł

Instytucja lub przedstawiciel medyczny: 210,00 zł
Nakład wyczerpany

 Minęło już prawie ćwierć wieku od czasu ostatniego wydania podręcznika „Wady serca”, jedynego dotyczącego tych zagadnień w Polsce, którego autorami byli Maria Hoffman, Wanda Rydlewska-Sadowska i Witold Rużyłło. Przez te wszystkie lata korzystały z niego pokolenia lekarzy, choć stopniowo malała jego aktualność. W nawiązaniu do pięknej tradycji, nowe „Wady serca” powstały dzięki wybitnym autorom z najlepszych polskich ośrodków kardiologicznych i kardiochirurgicznych, a także dzięki pracownikom wydawnictwa Medical Tribune Polska.
Książka, którą trzymają Państwo w ręku, podzielona jest na trzy części omawiające zagadnienia ogólne, poszczególne wady serca oraz specyficzne problemy pojawiające się u chorych z wadami. Choć odwołujemy się do tradycji, to forma podręcznika jest nowoczesna, ułatwiająca korzystanie w różnych sytuacjach, zarówno w systematycznej nauce, jak i doraźnej konsultacji. Głównym jego zadaniem pozostaje udostępnienie najnowocześniejszych i aktualnych wiadomości niezbędnych w leczeniu chorych z wadami serca wszystkim lekarzom i studentom medycyny, nie tylko kardiologom, którzy na co dzień mają do czynienia z tymi zagadnieniami. „Wady serca” zostały przygotowane w oparciu o najnowsze dane, uwzględnione zostały także ostatnie światowe wytyczne. Liczymy, że książka zachęci do pogłębiania wiedzy i sięgania do aktualnych artykułów naukowych.
Mamy nadzieję, że podręcznik będzie się cieszył podobną popularnością i zaufaniem Czytelników jak jego poprzednik.

Tomasz Hryniewiecki
Kierownik Kliniki Wad Nabytych Serca Instytutu  Kardiologii w Warszawie

Zbigniew Gąsior
Kierownik Katedry i Kliniki Kardiologii Śląskiego  Uniwersytetu Medycznego

Witold Rużyłło
Dyrektor Instytutu Kardiologii w  WarszawieZobacz przykładowy PDF


CZĘŚĆ OGÓLNA

Wiadomości podstawowe

Epidemiologia wad serca  
Zbigniew Gąsior, Tomasz Hryniewiecki, Janina Stępińska

Rozwój płodowy serca i dużych naczyń
Maria Respondek-Liberska

Anatomia, fizjologia i patologia serca
Andrzej Gackowski

Diagnostyka wad serca

Echokardiografia  
Mirosław Kowalski

Echokardiografia śródoperacyjna  
Piotr Pysz, Zbigniew Gąsior

Echokardiografia w czasie zabiegów interwencyjnych  
Marek Konka, Piotr Michałek

Tomografia komputerowa
Cezary Kępka, Ilona Michałowska

Rezonans magnetyczny   
Mateusz Śpiewak, Joanna Petryka

Cewnikowanie serca   
Cezary Kępka, Marcin Demkow

Wady serca w okresie dzieciństwa

Wady wrodzone serca leczone w okresie dzieciństwa – przegląd  
Grażyna Brzezińska-Rajszys, Adam Koleśnik


CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

Nabyte zastawkowe wady serca

Wady zastawki mitralnej

Zwężenie zastawki mitralnej   
Zbigniew Chmielak, Witold Rużyłło, Piotr Michałek

Niedomykalność mitralna   
Elżbieta Abramczuk, Tomasz Hryniewiecki, Marian Zembala

Niedokrwienna niedomykalność zastawki mitralnej   
Edyta Płońska-Gościniak, Andrzej Gackowski, Marek Deja, Stanisław Woś

Wypadanie płatków zastawki mitralnej  
Łukasz Chrzanowski, Jarosław Kasprzak

Nabyte zastawkowe wady serca
Wady zastawki aortalnej

Zwężenie zastawki aortalnej   
Ewa Orłowska-Baranowska

Operacyjne leczenie zwężenia zastawki aortalnej  
Andrzej Bochenek, Krystyna Bochenek-Klimczyk, Jarosław Bis

Przezcewnikowa implantacja zastawki aortalnej   
Adam Witkowski, Maciej Dąbrowski

Niedomykalność aortalna   
Katarzyna Mizia-Stec, Zbigniew Gąsior, Marek Jasiński, Stanisław Woś

Dwupłatkowa zastawka aortalna  
Zbigniew Gąsior, Katarzyna Mizia-Stec

Nabyte zastawkowe wady serca

Wady zastawki trójdzielnej i wady wielozastawkowe

Wady zastawki trójdzielnej   
Monika Komar, Piotr Podolec

Wady złożone zastawek
Tomasz Kukulski, Roman Przybylski

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również:


Wszystkie produkty